Πρωταθλητές Latest Award Longest Held Award
 1. 2nd
  santokan santokan με 4 βραβεία.
  Eskiv - 140
  10-08-2016
  5 Card Draw - 140
  17-07-2015
 2. 3rd
  martha martha με 1 βραβεία.
  Candy Tetris - 87
  02-12-2012
  Candy Tetris - 87
  02-12-2012
 3. 3rd
  (tied)
  FIVOS FIVOS με 1 βραβεία.
  Tetris - 16,280
  08-05-2013
  Tetris - 16,280
  08-05-2013

v3 Arcade - Professional vBulletin Gaming   Powered by v3 Arcade