Πρωταθλητές Latest Award Longest Held Award
 1. 2nd
  santokan santokan με 3 βραβεία.
  Eskiv - 140
  10-08-2016
  5 Card Draw - 140
  17-07-2015
 2. 3rd
  kaspar kaspar με 1 βραβεία.
  Anime BlackJack - 107,300
  02-04-2018
  Anime BlackJack - 107,300
  02-04-2018
 3. 3rd
  (tied)
  leons leons με 1 βραβεία.
  Helicopter - 24
  06-04-2018
  Helicopter - 24
  06-04-2018
 4. 3rd
  (tied)
  FIVOS FIVOS με 1 βραβεία.
  Tetris - 16,280
  08-05-2013
  Tetris - 16,280
  08-05-2013
 5. 3rd
  (tied)
  martha martha με 1 βραβεία.
  Candy Tetris - 87
  02-12-2012
  Candy Tetris - 87
  02-12-2012

v3 Arcade - Professional vBulletin Gaming   Powered by v3 Arcade