Ονομασία:  suse_logo.png
Εμφανίσεις: 431
Μέγεθος:  7.8 KB
Το εργαλείο του openSUSE με το όνομα fdupes έχει την δυνατότητα να εντοπίζει διπλά αρχεία σε διάφορους φακέλους και να τα διαγράφει. Το πακέτο διατίθεται σχεδον για όλες τις πρόσφατες εκδόσεις του opensuse. Ανάλογα με την έκδοση της διανομής σας μπορείτε να κατεβάσετε το αντίστοιχο πακέτο της εφαρμογής:

openSUSE 11.0 ( fdupes-1.40-82.1)
openSUSE 10.3 ( fdupes-1.40-45)
openSUSE 10.2 (fdupes-1.40-110.1)Αφού κατεβάσετε το αρχείο, ανοίξτε το με τον YAST και επιλέξετε την εφαρμογή για εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, το εκτελέσιμο της εφαρμογής βρίσκετε στην τοποθεσία /usr/bin/fdupesΕκτελέστε την παρακάτω εντολή για να εξακριβώσετε την τοποθεσία του εκτελέσιμου:
# which fdupes

και η κονσόλα θα πρέπει να μας επιστρέψει το παρακάτω:
/usr/bin/fdupesΓια να βρούμε τα διπλά αρχείο σε κάποιον φάκελλο, μπορούμε να τρέξουμε την εφαρμογή απο κονσόλα, βάζοντας μετά την εντολή τον φάκελλο στον οποίο θέλουμε να εντοπίσουμε τα διπλά αρχεία, για παράδειγμα:
# fdupes ~user/Documents/

και βλεπουμε τα παρακάτω:
/home/user/Documents/dup.jpg
/home/user/Documents/DSC07101.JPG
/home/user/Documents/DSC07114.JPG
/home/user/Documents/dup2.jpg

Για να εμφανίσουμε στη κονσόλα τα διπλά αρχεία σε γραμμές, χρησιμοποιούμε την παράμετρο "?sameline"
Για να διαγράψουμε αυτόματα τα διπλά αρχεία, χρησιμοποιούμε την παράμετρο -d ή ?delete για παράδειγμα:
# fdupes -d ~user/Documents/

και βλέπουμε στην κονσόλα τα ακόλουθα:
[1] /home/user/Documents/dup.jpg
[2] /home/user/Documents/DSC07101.JPG

Set 1 of 2, preserve files [1 - 2, all]: 2

[-] /home/user/Documents/dup.jpg
[+] /home/user/Documents/DSC07101.JPG

[1] /home/user/Documents/DSC07114.JPG
[2] /home/user/Documents/dup2.jpg

Set 2 of 2, preserve files [1 - 2, all]: 2

[-] /home/user/Documents/DSC07114.JPG
[+] /home/user/Documents/dup2.jpg

Για να εμφανίσουμε στην οθήνη όλες τις παραμέτρους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με την εφαρμογή, βάζουμε την πιο κάτω εντολή:
# fdupes -h

και βλέπουμε στην κοσνόλα τα ακόλουθα:
Usage: fdupes [options] DIRECTORY?

-r ?recurse include files residing in subdirectories
-s ?symlinks follow symlinks
-H ?hardlinks normally, when two or more files point to the same
disk area they are treated as non-duplicates; this
option will change this behavior
-n ?noempty exclude zero-length files from consideration
-f ?omitfirst omit the first file in each set of matches
-1 ?sameline list each set of matches on a single line
-S ?size show size of duplicate files
-q ?quiet hide progress indicator
-d ?delete prompt user for files to preserve and delete all
others; important: under particular circumstances,
data may be lost when using this option together
with -s or ?symlinks, or when specifying a
particular directory more than once; refer to the
fdupes documentation for additional information
-v ?version display fdupes version
-h ?help display this help message