Η υποστήριξη ανάγνωσης - γραφής σε NTFS partition μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λειτουργικά της οικογένειας Unix/Linux με την εφαρμογή ntfs-3g. Ακριβώς δεν είναι εφαρμογή αλλά ένας οδηγός(driver) ο οποίος γίνετε εγκατάσταση στο συστημά μας και μας παρέχει υποστήριξη για ανάγνωση και γραφή δεδομένων σε κατατμήσεις τύπου ntfs.Βήμα 1:
Εγκατάσταση του ntfs-3g:
Η εγκατάσταση γίνετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή YAST. Ανοίγουμε την εφαρμογή, κάνουμε αναζήτηση για το πακέτο ntfs-3g, το μαρκάρουμε και το κάνουμε εγκατάσταση, όπως δείχνει η εικόνα πιο κάτω:

Ονομασία:  suse-ntfs-3g-installation.jpg
Εμφανίσεις: 138
Μέγεθος:  10.9 KB

Βήμα 2:
Μετά την εγκατάσταση, ανοίγουμε την εφαρμογή ntfs-config και ενεργοποιούμε την δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής σε ntfs partitions, όπως φαίνετε στην εικόνα πιο κάτω. Αυτό το εργαλείο θα ανιχνεύσει αυτόματα τις τυχών κατατμήσεις που έχουμε στο συστημά μας. Εναλλακτηκά μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο fstab του συστηματός μας το οποίο βρίσκετε στην τοποθεσία /etc/fstab με την παρακάτω εντολή και να ενεργοποιήσουμε την δυνατότητα για αυτές τις κατατμήσεις χειροκίνητα. Φυσικά αυτό προυποθέτει ότι γνωρίζουμε το συντακτικό του αρχείο fstab.

Ονομασία:  suse-NTFS.jpg
Εμφανίσεις: 140
Μέγεθος:  12.7 KB


Για παράδειγμα αν έχουμε την πιο κάτω κατάτμηση:
/dev/sda1 /mnt/c ntfs defaults 0 0
τότε για αυτήν την κατάτμηση αντικαθιστούμε το μέρος ntfs και defaults 0 0 με το παρακάτω:
ntfs-3g defaults, users
δηλαδή στο τέλος θα έχουμε:
/dev/sda1 /mnt/c ntfs-3g defaults, users

Με αυτόν τον τρόπο, την επόμενη φορά που θα ξεκινήσουμε το μηχανημά μας, αυτό θα φορτώσει αυτόματα την κατάτμηση /dev/sda1 στην τοποθεσία /mnt/c με υποστήριξη ανάγνωσης και γραφής δεδομένων.