Ονομασία:  ubuntu.png
Εμφανίσεις: 149
Μέγεθος:  6.1 KB
Παρακάτω ακολουθεί ο οδηγός εγκατάστασης της εφαρμογης Logwatch. Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί το συστημά μας και μπορούμε να λαμβάνουμε καθημερινά ένα ημερήσιο ηλεκτρονικό μήνυμα σχετικα με τα logs της προηγούμενης ημέρας. Η εγκατάσταση της εφαρμογής Logwatch γίνετε με την παρακάτω εντολή:

# sudo aptitude install logwatch


Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις για αυτήν την εφαρμογή. Το αρχείο ρυθμίσεων βρίσκετε στο σύστημα στο path:
/usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf

Σε αυτό το αρχείο, θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το user.name@domain.tld , με την δική μας διεύθυνση αλληλογραφίας(email).
MailTo = root updates to MailTo = user.name@domain.tld

Με αυτό μπορούμε να παίρνουμε καθημερινά ένα mail με τα logs της προηγουμενης ημέρας.