Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, Μικροεπεξεργαστές, Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ

Αλγόριθμοι:
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες, Γενετικοί αλγόριθμοι και εφαρμογές, Υπολογιστικά Συστήματα (Αλγόριθμοι), Υπολογιστική Πολυπλοκότητα.

Δίκτυα - Tηλεπικοινωνίες:
TCP-IP Tutorial and Technical Overview, Ασφάλεια Δικτύων, Ασφάλεια Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών Ι, Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές, Τηλεματική, Ψηφιακές Επικοινωνίες.

Κρυπτογραφία:
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης.

Προγραμματισμός:
© Σημειώσεις και Διαφάνειες από το μάθημα Πληροφορική ΙΙ, Εισαγωγή στον πρoγραμματισμό υπολογιστών με τη γλώσσα C, Γλώσσες Προγραμματισμού, Εισαγωγή στην πληροφορική

(Fortran) Μια σύντομη εισαγωγή στη Fortran 77

(Java) Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ

(Matlab) Διαφάνειες από το μάθημα Πληροφορική Ι (Matlab), Μια σύντομη εισαγωγή στο Matlab για μαθηματικούς

(Προγραμματισμός) Τεχνικές Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων, Βάσεις Δεδομένων 2, Τεχνολογία Λογισμικού Ι, Λειτουργικά Συστήματα Ι, Μεταγλωττιστές, Μεταγλωττιστές 2, Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Γ' Λυκείου), Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, Αλγοριθμική Θεορία.

(Latex) Σημειώσεις και Βιβλία για Latex, Μια εύκολη εισαγωγή στο Tex.

Γενικά:
Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Υπολογιστές και Κοινωνία, Information Society, Ψηφιακή Σχεδίαση Ι, Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι, Λειτουργικά Συστήματα, Εισαγωγή στα συστήματα Υπολογιστών, Εισαγωγή στην Πληροφορική

Σχεδιασμός:
Σχεδίαση με χρήση ΗΥ (AutoCAD)

Διδακτική:
Διδακτική της Πληροφορικής, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

http://www.techne.gr/downloads.php?do=file&id=337