Ονομασία:  kde.jpg
Εμφανίσεις: 146
Μέγεθος:  8.6 KB

Θέλετε να αυξήσετε την ταχύτητα του kde περιβάλλον σας? Σας έχουμε ετοιμάσει ένα tutorial το οποίο θα αυξήσει την ταχύτητα περίπου στο 30%- 35%.

1. Πατάμε Alt+F2 και εκτελούμε: kquitapp plasma-desktop. Μόλις δούμε μαύρη οθόνη, χωρίς πανικό , πατάμε και πάλι Alt+F2 και εκτελούμε: plasma-desktop --graphicssystem raster αυτό θα πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που ανοίγει το σύστημα. Διαφορετικά μπορούμε να φτιάξουμε έναν εκκινητή μέσα στο /.kde/Autostart/

2. Πατάμε Alt+F2 και εκτελούμε: kdebugdialog στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε το "Disable all Debug output" και πατάμε OK. Αν έχουμε πρόβλημα με κάποια εφαρμογή, θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε εκ νέου για να δούμε τις καταγραφές της αποσφαλμάτωσης (debug output).

3. Μπορούμε να μεταφέρουμε το /tmp σε tmpfs. Το /tmp είναι ο κατάλογος όπου γράφονται τα προσωρινά αρχεία για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Τα περιεχόμενά του διαγράφονται μετά από κάθε επανεκκίνηση. Το tmpfs, από την άλλη, είναι τύπος συστήματος αρχείων που χρησιμοποιεί την εικονική μνήμη αντί για τον δίσκο. Τι πρέπει να κάνουμε; Ως υπερχρήστες, επεξεργαζόμαστε το /etc/fstab και προσθέτουμε την γραμμή: tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid, noexec,mode=1777 00 Αποθηκεύουμε και κάνουμε επανεκκίνηση.

Ονομασία:  kubuntu.jpg
Εμφανίσεις: 109
Μέγεθος:  6.8 KB

4. Μετά από μια αναβάθμιση του kde, κάποιες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει στο plasma μπορεί να μην είναι συμβατές με τη νέα έκδοση και να δημιουργούν προβλήματα σε επιδόσεις και σταθερότητα.Η καλύτερη λύση είναι να επιστρέψουμε στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της νέας έκδοσης και να αρχίσουμε εκ νέου την παραμετροποίηση. Αυτό γίνεται διαγράφοντας τα αρχεία που θα μας εμφανίσει η εντολή: ls/.kde/share/config/ | grep plasma Στην συνέχεια, θα πρέπει να αποσυνδεθούμε και να συνδεθούμε εκ νέου στο kde.


προτότυπο άρθρο Διαμαντης Δημήτρης, πηγή: περιοδικό ubuntustas