Ροή

Όροι και κανόνες

Οι πάροχοι ("εμείς", "μας") της υπηρεσίας που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο ("Υπηρεσία") δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε περιεχόμενο και λογαριασμούς που δημιουργούνται από τους χρήστες. Το περιεχόμενο που υποβάλλεται εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα.

Αυτή η Υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που είναι τουλάχιστον 13 ετών. Εάν είστε μικρότερος από αυτό, μην εγγραφείτε σε αυτήν την Υπηρεσία. Εάν εγγραφείτε για αυτήν την Υπηρεσία, δηλώνετε ότι είστε σε αυτήν την ηλικία ή μεγαλύτερη.

Όλο το περιεχόμενο που υποβάλλετε, μεταφορτώνετε ή καθιστάτε με άλλο τρόπο διαθέσιμο στην Υπηρεσία ("Περιεχόμενο") μπορεί να ελεγχθεί από μέλη του προσωπικού. Όλο το Περιεχόμενο που υποβάλλετε ή ανεβάζετε ενδέχεται να αποστέλλεται σε υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών πρόληψης ανεπιθύμητων μηνυμάτων). Μην υποβάλετε περιεχόμενο που θεωρείτε ότι είναι ιδιωτικό ή εμπιστευτικό.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για να υποβάλετε ή να συνδέσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι δυσφημιστικό, υβριστικό, μίσος, απειλητικό ή ανεπιθύμητο, που είναι πιθανό να προσβάλει, να περιέχει περιεχόμενο για ανηλίκους ή απαράδεκτο, να περιέχει προσωπικές πληροφορίες άλλων, κίνδυνο παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, να ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα ή με άλλο τρόπο να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και οποιαδήποτε βλάβη προκύψει από αυτό το Περιεχόμενο ή τη συμπεριφορά σας.

Μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση. Τα αιτήματα για αφαίρεση ή τροποποίηση Περιεχομένου θα γίνονται μόνο κατά την κρίση μας. Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας σε όλη ή σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς ειδοποίηση.

Μας εκχωρείτε μια μη αποκλειστική, μόνιμη, αμετάκλητη, απεριόριστη άδεια χρήσης, δημοσίευσης ή εκ νέου δημοσίευσης του Περιεχομένου σας σε σχέση με την Υπηρεσία. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα επί του Περιεχομένου.

Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην εγγραφείτε και μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Η χρήση της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή αυτών των όρων. Εάν θέλετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας..

Top Bottom