Ροή
Calibre

Open Source Calibre 6.9

Caliber 6.9 νέα χαρακτηριστικά:

 • Πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων: Κατά την εξαγωγή επισημάνσεων ως απλού κειμένου περιλαμβάνουν τίτλους από κεφάλαια σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο πρώτο επίπεδο
 • Επεξεργασία βιβλίου: Αναφορές: Εμφάνιση του αριθμού των λέξεων ανά αρχείο στην ενότητα Αρχεία της αναφοράς
 • Εκδόσεις Windows: υπογράψτε DLL εκτός από EXE για να κάνετε χαρούμενο το νέο εργαλείο "Έλεγχος έξυπνων εφαρμογών" της Microsoft
 • Αποστολή μέσω email: Όταν προσθέτετε σχόλια, προσθέτετε και σειρές
 • Πρόγραμμα οδήγησης Nook: Τοποθετήστε αρχεία στο NOOK/Books αντί για NOOK/My Files σε πρόσφατες συσκευές nook, ώστε να εμφανίζονται όλα σε ένα σημείο στο NOOK UI
 • Λίστα calibredb: Επιτρέπεται η χρήση προτύπου ως ένα από τα επιστρεφόμενα πεδία
 • Πρόγραμμα περιήγησης ετικετών: Προσθήκη ενέργειας μενού περιβάλλοντος για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της υποκατηγοριοποίησης για μια κατηγορία

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Συγχώνευση βιβλίων: Διορθώστε ότι η ταξινόμηση τίτλου δεν ενημερώνεται όταν ενημερώνεται ο τίτλος
 • Προβολή διακομιστή περιεχομένου: Διορθώστε τη λανθασμένη ταξινόμηση των επισημάνσεων στην ίδια παράγραφο
 • Προβολή διακομιστή περιεχομένου: Κατά την εξαγωγή των επισημάνσεων ως κείμενο περιλαμβάνουν τίτλους κεφαλαίων
 • Βελτιώστε την απόδοση των κουκκίδων της λαβής διαχωρισμού που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη έκδοση
 • Επεξεργασία βιβλίου: Διόρθωση παλινδρόμησης στην προηγούμενη έκδοση που προκαλεί την εφαρμογή οποιασδήποτε ενημέρωσης κοντέινερ επισημαίνοντας όλα τα ανοιχτά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ως τροποποιημένα
 • Διορθώστε μια παλινδρόμηση στην προηγούμενη έκδοση που προκάλεσε την αντιγραφή των λεπτομερειών του βιβλίου στο πρόχειρο για τη χρήση καταλήξεων γραμμών unix στα παράθυρα

Βελτιωμένες πηγές ειδήσεων

 • Bloomberg
 • The Globe and Mail
 • Περιοδικό Spectator
 • Οι Νιου Γιορκ Ταιμς
 • Ο Ινδουιστής
 • MIT Technology Review
Caliber 6.7.1 νέα χαρακτηριστικά:

 • Γλώσσα προτύπου: Μια νέα "λειτουργία προτύπου Python" που επιτρέπει τη χρήση αυθαίρετου κώδικα Python σε πρότυπα
 • Πρόγραμμα περιήγησης ετικετών: Επιτρέψτε την κατάργηση της μορφής από επιλεγμένα βιβλία κάνοντας δεξί κλικ στη μορφή στο πρόγραμμα περιήγησης Tag
 • Πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων: Ζητήστε επιβεβαίωση όταν δημιουργείτε μια επισήμανση που θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα σημεία
 • Λίστα βιβλίων: Επιτρέψτε την αλλαγή του πλάτη των στηλών μέσω ενός αποκλειστικού διαλόγου κάνοντας δεξί κλικ στις κεφαλίδες στηλών

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων: Διορθώστε μια παλινδρόμηση που διέκοψε την προσθήκη νέων πηγών αναζήτησης
 • Πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων: Διορθώστε το αντίγραφο στο πρόχειρο χωρίς να αγνοεί το κείμενο από στοιχεία που έχουν επισημανθεί ως μη επιλέξιμα από τον χρήστη
 • Διακομιστής περιεχομένου: Κατά την προσθήκη βιβλίων, εκτελέστε όλες τις προσθήκες τύπου αρχείου πριν διαβάσετε τα μεταδεδομένα
 • Επεξεργασία βιβλίου: Πίνακας προεπισκόπησης: Σε σκοτεινή λειτουργία όταν όλα τα χρώματα φόντου/προσκηνίου/συνδέσμου έχουν οριστεί σε "Καμία αλλαγή" μην αποδώσετε το βιβλίο χρησιμοποιώντας σκούρα χρώματα
 • Η έκδοση 6.7.1 διορθώνει μια παλινδρόμηση στην προηγούμενη έκδοση που έσπασε τη συγκεκριμένη μορφή διαγραφής από τη λειτουργία βιβλίου
Caliber 6.6.0 νέα χαρακτηριστικά:

 • Λεπτομέρειες βιβλίου: επιτρέπεται η εμφάνιση κατηγοριών πολλαπλών τιμών, όπως ετικέτες σε ξεχωριστές γραμμές μέσω Προτιμήσεις->Εμφάνιση και αίσθηση->Λεπτομέρειες βιβλίου
 • Πρόγραμμα περιήγησης ετικετών: Κατά την αναζήτηση στο πρόγραμμα περιήγησης Tag, επιτρέπεται επίσης το φιλτράρισμα της λίστας βιβλίων για να εμφανίζονται μόνο βιβλία που ταιριάζουν σε μία από τις κατηγορίες που εμφανίζονται αυτήν τη στιγμή στο πρόγραμμα περιήγησης Tag. Για να χρησιμοποιήσετε, ενεργοποιήστε τις δύο Προτιμήσεις: "Προτιμήσεις->Εμφάνιση και αίσθηση->Ετικέτα προγράμματος περιήγησης->Απόκρυψη κενών κατηγοριών" και "Εύρεση εμφανίζει όλα τα στοιχεία που ταιριάζουν". Στη συνέχεια, κατά την αναζήτηση στο πρόγραμμα περιήγησης Tag, πατήστε Ctrl+Alt+Shift+F για να περιορίσετε τα εμφανιζόμενα βιβλία.
 • Επεξεργασία βιβλίου: Όταν κάνετε δεξί κλικ σε αρχεία HTML σε βιβλία EPUB 3, επιτρέψτε την επισήμανσή τους ως Πίνακας Περιεχομένων (έγγραφο NAV)

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Έξοδος EPUB: Διορθώστε τη μετατροπή ενός εγγράφου με ασαφείς γραμματοσειρές σε EPUB 3 που δεν λειτουργεί Επεξεργασία βιβλίου: Διορθώστε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία βιβλίων που περιέχουν σχόλια μέσα σε άγνωστους κανόνες CSS @
 • Διακομιστής περιεχομένου: Διορθώστε τη μετάβαση σε τοποθεσίες όπως οι σελιδοδείκτες που δεν λειτουργούν σε iPhone/iPad με iOS >= 15
 • Υπορύθμιση γραμματοσειράς: Διορθώστε τις ψευδοκλάσεις :first-line και :first-letter που δεν χειρίζονται σωστά Λύση για την υπηρεσία παράδοσης email της Amazon που δεν διαβάζει μεταδεδομένα από αρχεία ebook
 • Επεξεργασία βιβλίου: Λίστα αρχείων: Διορθώστε πατώντας το πλήκτρο Tab ενώ μετονομάζετε ένα αρχείο χωρίς να ξεκινά η μετονομασία του επόμενου αρχείου

Βελτιωμένες πηγές ειδήσεων

 • SCMP
 • Περιοδικό Spectator
 • Spiegel Online
 • International Engadget
Calibre 6.5.0 new features:

 • Kobo driver: support the new Kobo Clara 2e
 • When running calibre with the --with-library command line flag and calibre is already running, switch to the specified library in calibre
 • E-book viewer: Ask for confirmation when deleting a custom highlight style
 • Do not show the virtual libraries tab bar when no virtual libraries are present
 • Tag mapper: When specifying the replacement tag allow completion from the tags in the currently open library
 • Template language: New functions strcasecmp() and to_hex()

Bug fixes

 • Comments editor: Workaround for Qt inserting invalid font-weight when converting a paragraph to a heading
 • E-book viewer: When displaying highlights dont group highlights from different chapters when the chapter titles are identical
 • Tag browser: Fix error if a User category contains a reference to a deleted custom column
 • When sending books by email to the Kindle and PocketBook email delivery services use random subject and filenames consisting of simple English letters to try to workaround various bugs in their email processing code

Improved news sources

 • The Wall Street Journal
 • Open Magazine
 • The Baffler
 • Dark Reading
 • New York Times
 • NYTimes Cooking
 • NYTimes Sports Beat
 • Outlook Magazine
 • Foreign Affairs
Top Bottom