Ροή
FastCopy

Freeware FastCopy 4.2.1

Αλλαγές στην έκδοση 4.2.1:
  • Το μέγιστο μήκος του πεδίου Πηγή αυξήθηκε από 64K χαρακτήρες σε χαρακτήρες 2G
Top Bottom