Ροή
Free Download Manager

Freeware Free Download Manager 6.18.1.4920

Αλλαγές Download Manager 6.18.1.4920:

  • Φίλτρο "μη ολοκληρωμένες" λήψεις.
  • Ρύθμιση "Ενεργοποίηση λίστας προκαθορισμένων ανιχνευτών".
  • Διορθώθηκε: οι ολοκληρωμένες λήψεις θα μπορούσαν να καταλήξουν σε λάθος κατάσταση εάν χρησιμοποιήθηκε η επιλογή αυτόματου τερματισμού λειτουργίας.
  • Διορθώθηκε: σφάλμα προσθήκης ιχνηλατών σε λήψεις torrent.
  • Διορθώθηκε: η ολοκληρωμένη λήψη torrent δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη σπορά μετά από ένα σφάλμα.
  • Διορθώθηκε: διάφορα σφάλματα UI.
  • Διορθώθηκε: Windows: λύση: σφάλμα εκκίνησης της Python.
Top Bottom