Ροή
HFS - HTTP File Server

Open Source HFS - HTTP File Server 0.34.0 / Classic 2.3m

Γιατί πρέπει να κάνετε αναβάθμιση από HFS 2.x σε 3

Όπως μπορείτε να δείτε από τη λίστα χαρακτηριστικών, έχουμε ήδη ορισμένα προϊόντα που δεν μπορείτε να βρείτε στο HFS 2. Εκτός από αυτό, μπορείτε επίσης να εξετάσετε:

 • Είναι πιο ισχυρό: σχεδιάστηκε για να είναι ένας διακομιστής που λειτουργεί πάντα, ενώ ο HFS 1-2 σχεδιάστηκε για περιστασιακή χρήση (μεταφορά και έξοδο)
 • Οι κωδικοί πρόσβασης δεν αποθηκεύονται ποτέ πραγματικά, απλώς ένας μη αναστρέψιμος κατακερματισμός
 • Πιο ευέλικτα δικαιώματα

Ωστόσο, ίσως εξακολουθείτε να θέλετε να παραμείνετε στο HFS 2.x (μέχρι στιγμής) για τους ακόλουθους λόγους

 • Μικρότερο
 • Πιο δοκιμασμένο
 • Η κλασική διεπαφή παραθύρου (μπορεί να είναι ευκολότερη για μερικούς ανθρώπους)

Αλλαγές: HFS - HTTP File Server v0.34.0

 • Νέες δυνατότητες για πρόσθετα στο frontend
 • Δημιουργία φακέλου (αν έχετε άδεια μεταφόρτωσης)
 • Διόρθωση: μεταφόρτωση
 • Αναδιοργανώστε τα στοιχεία vfs με μεταφορά και απόθεση
 • Αλλες μικρές βελτιώσεις
Top Bottom