Ροή
ImgDrive

Freeware ImgDrive 1.9.7

Καταγραφή αλλαγών ImgDrive 1.9.7:

 • Προστέθηκαν πλήκτρα συντόμευσης Alt για πρόσβαση πληκτρολογίου στα μενού
 • Βελτιωμένη σειρά καρτελών του πλαισίου διαλόγου
 • Ενημερώθηκαν τα αρχεία γλώσσας
Αλλαγές στο ImgDrive 1.9.5:

 • Βελτιωμένη αναγνώριση της διαδικασίας που κλειδώνει το αρχείο εικόνας
 • Διορθώθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης
 • Μερικές μικρές αλλαγές και βελτιώσεις
Καταγραφή αλλαγών στο ImgDrive 1.9.3:

 • Προστέθηκε εγγενής υποστήριξη για Windows στο ARM64
 • Φορτώστε το επιλεγμένο αρχείο εικόνας στην αντίστοιχη μονάδα δίσκου μέσω πλήκτρων πρόσβασης
 • Προστέθηκε ID και στήλη SCSI
 • Προστέθηκε η εμφάνιση θέσης μονάδας δίσκου και γράμμα μονάδας δίσκου στο παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων
 • Καταργήθηκε το άσχημο ορθογώνιο εστίασης στην προβολή λίστας μονάδων δίσκου
 • Διορθώθηκαν τα πλήκτρα πρόσβασης κλήσης κατά τη διαμόρφωσή τους
 • Προστέθηκε διάταξη στήλης αποθήκευσης λίστας μονάδων δίσκου
 • Ενημερώθηκαν τα αρχεία γλώσσας
 • Διορθώθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης
 • Η προσθήκη δεν φορτώνει το πρόγραμμα οδήγησης σε ασφαλή λειτουργία
 • Διορθώθηκε, δεν υπάρχει πρόοδος κατά τη δημιουργία του iso
 • Προστέθηκε η εικόνα αποπροσάρτησης εξαγωγής
Αλλαγές στο ImgDrive 1.9.2:

 • Προστέθηκαν ρυθμίσεις πλήκτρων πρόσβασης
 • Προστέθηκαν ρυθμίσεις συντόμευσης
 • Διορθώθηκε το αρχείο προορισμού δεν μπορεί να αποθηκευτεί όταν "Δημιουργία εικόνας"
 • Διορθώθηκε το στοιχείο ελέγχου Επεξεργασία δεν μπορεί να εμφανίσει πολύ μεγάλο κείμενο
 • Καταργήθηκε η προσαρμογή ονόματος εικονικής μονάδας δίσκου
 • Αυξήσε τον μέγιστο αριθμό μονάδων δίσκου σε 9
 • Προστέθηκε εγκατάσταση επέκτασης κελύφους 32 bit σε σύστημα 64 bit
 • Άλλαξε το IO της μονάδας, το 32-bit ImgDrive μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε συστήματα 64-bit
 • Ενημερώθηκε η έκδοση προγράμματος οδήγησης σε 1.9.2
 • Μερικές μικρές αλλαγές και βελτιώσεις
Top Bottom