Ροή
LosslessCut

Open Source LosslessCut 3.51.0

Αλλαγές: LosslessCut 3.51.0

  • Προστέθηκαν συντομεύσεις πληκτρολογίου για στοίχιση τμημάτων σε βασικά καρέ και μετατόπιση χρόνων τμημάτων
  • Εφαρμόστε το τρέχον τμήμα #574 μόνο για αναπαραγωγή/βρόχο
  • Βελτίωση στην εκκαθάριση μετά την εξαγωγή (και θυμηθείτε τις ρυθμίσεις) #1425
  • Βελτίωση του χειρισμού της επέκτασης ονόματος αρχείου εξόδου concat
  • Ανοιχτό αρχείο: προσθέστε την επιλογή "concat με το τρέχον ανοιχτό αρχείο".
  • Βελτίωση στα κινούμενα σχέδια και εφαρμόστε μειωμένη κίνηση #1410
  • Μειώστε τα χρώματα του τμήματος σε λειτουργία αναστροφής για να το κάνετε πιο καθαρό
  • Εξάρτηση και δημιουργία αναβαθμίσεων συστήματος
Top Bottom