Ροή
MPC-BE

Open Source MPC-BE 1.6.5.3 [Update]

MPC-BE 1.6.5 changelog:

Splitters

 • Διορθώθηκε η ανάγνωση εικόνων από ετικέτες ID3v2.
MPCStreamReader
 • Το φίλτρο δεν θα συνδεθεί με ολοκληρωμένες εκπομπές.
MpaSplitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για πολλαπλές ετικέτες ID3 στην αρχή ενός αρχείου ή ροής.
OggSplitter
 • Προστέθηκε ενημέρωση μεταδεδομένων κατά την αναπαραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.
MpegSplitter
 • Τα μη υποστηριζόμενα κομμάτια ήχου G.722.1 για αρχεία κάμερας Hikvision (IMKH) θα αγνοηθούν.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για κωδικοποιητή βίντεο AVS3.
Matroska Splitter
 • Διορθώθηκε ένα τρακάρισμα σε ορισμένα MKV.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για κωδικοποιητή βίντεο AVS3.
MP4Splitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για MP4 με πολλαπλές κεφαλίδες.

RawVideoSplitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για το εύρος χρωμάτων και τη θέση χρώματος για το YUV4MPEG2.

MPCVideoDec

 • Διορθώθηκαν οι ιδιότητες τύπου μέσου εξόδου για βίντεο RAW όταν χρησιμοποιείται ο μετατροπέας βίντεο MPC.
 • Σταθερή εναλλαγή γωνίας για Stereo 3D.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για αποκωδικοποίηση βίντεο AVS3.

Player

 • Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού "Πράκτης χρήστη". Η προεπιλογή είναι "Mozilla/5.0".
 • Διορθώθηκε το αναβοσβήσιμο του παραθύρου προεπισκόπησης.
 • Διορθώθηκε το ιστορικό μνήμης κατά το άνοιγμα BD ISO.
 • Η εμφάνιση της λίστας με τις μεταφράσεις του προγράμματος αναπαραγωγής έχει βελτιστοποιηθεί.
 • Διορθώθηκε η λειτουργία του player σε περίπτωση αδυναμίας αλλαγής της ταχύτητας αναπαραγωγής.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης (και επανενεργοποίησης) του παραθύρου προεπισκόπησης για το τρέχον αρχείο κάνοντας κλικ στο μεσαίο κουμπί του ποντικιού.
 • Η λειτουργία προσθήκης όλων των αρχείων από έναν φάκελο αγνοεί πλέον τις λίστες αναπαραγωγής.
 • Διορθώθηκε το σφάλμα αποκωδικοποίησης για ορισμένα αρχεία JPEG.
 • Διορθώθηκε η ενημέρωση του πίνακα "Πληροφορίες" για το ραδιόφωνο Ogg.
 • Διορθώθηκε ο εντοπισμός επεκτάσεων αρχείων για διευθύνσεις URL.
 • Βελτιστοποιημένη ανίχνευση παρουσίας CD/DVD για ορισμένες μονάδες δίσκου.
 • Διορθώθηκε η αναπαραγωγή από την κάμερα web μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων.
 • Διάφορες επιδιορθώσεις διεπαφής.


Ενημερωμένες βιβλιοθήκες

 • ffmpeg git-n5.2-dev-1381-g65f96a965a;
 • Little-CMS git-lcms2.14rc1-3-g496293a;
 • MediaInfo git-v22.09-8-gb4863b677.

Διορθώσεις MPC-BE 1.6.5.3:

 • Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο AVS3 σε CPU χωρίς οδηγίες AVX.
MPC-BE 1.6.5 changelog:

Splitters

 • Διορθώθηκε η ανάγνωση εικόνων από ετικέτες ID3v2.
MPCStreamReader
 • Το φίλτρο δεν θα συνδεθεί με ολοκληρωμένες εκπομπές.
MpaSplitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για πολλαπλές ετικέτες ID3 στην αρχή ενός αρχείου ή ροής.
OggSplitter
 • Προστέθηκε ενημέρωση μεταδεδομένων κατά την αναπαραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών.
MpegSplitter
 • Τα μη υποστηριζόμενα κομμάτια ήχου G.722.1 για αρχεία κάμερας Hikvision (IMKH) θα αγνοηθούν.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για κωδικοποιητή βίντεο AVS3.
Matroska Splitter
 • Διορθώθηκε ένα τρακάρισμα σε ορισμένα MKV.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για κωδικοποιητή βίντεο AVS3.
MP4Splitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για MP4 με πολλαπλές κεφαλίδες.

RawVideoSplitter
 • Προστέθηκε υποστήριξη για το εύρος χρωμάτων και τη θέση χρώματος για το YUV4MPEG2.

MPCVideoDec

 • Διορθώθηκαν οι ιδιότητες τύπου μέσου εξόδου για βίντεο RAW όταν χρησιμοποιείται ο μετατροπέας βίντεο MPC.
 • Σταθερή εναλλαγή γωνίας για Stereo 3D.
 • Προστέθηκε υποστήριξη για αποκωδικοποίηση βίντεο AVS3.

Player

 • Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού "Πράκτης χρήστη". Η προεπιλογή είναι "Mozilla/5.0".
 • Διορθώθηκε το αναβοσβήσιμο του παραθύρου προεπισκόπησης.
 • Διορθώθηκε το ιστορικό μνήμης κατά το άνοιγμα BD ISO.
 • Η εμφάνιση της λίστας με τις μεταφράσεις του προγράμματος αναπαραγωγής έχει βελτιστοποιηθεί.
 • Διορθώθηκε η λειτουργία του player σε περίπτωση αδυναμίας αλλαγής της ταχύτητας αναπαραγωγής.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης (και επανενεργοποίησης) του παραθύρου προεπισκόπησης για το τρέχον αρχείο κάνοντας κλικ στο μεσαίο κουμπί του ποντικιού.
 • Η λειτουργία προσθήκης όλων των αρχείων από έναν φάκελο αγνοεί πλέον τις λίστες αναπαραγωγής.
 • Διορθώθηκε το σφάλμα αποκωδικοποίησης για ορισμένα αρχεία JPEG.
 • Διορθώθηκε η ενημέρωση του πίνακα "Πληροφορίες" για το ραδιόφωνο Ogg.
 • Διορθώθηκε ο εντοπισμός επεκτάσεων αρχείων για διευθύνσεις URL.
 • Βελτιστοποιημένη ανίχνευση παρουσίας CD/DVD για ορισμένες μονάδες δίσκου.
 • Διορθώθηκε η αναπαραγωγή από την κάμερα web μετά την επαναφορά των ρυθμίσεων.
 • Διάφορες επιδιορθώσεις διεπαφής.


Ενημερωμένες βιβλιοθήκες

 • ffmpeg git-n5.2-dev-1381-g65f96a965a;
 • Little-CMS git-lcms2.14rc1-3-g496293a;
 • MediaInfo git-v22.09-8-gb4863b677.

Διορθώσεις MPC-BE 1.6.5.3:

 • Διορθώθηκε το σφάλμα κατά την αναπαραγωγή βίντεο AVS3 σε CPU χωρίς οδηγίες AVX.
Top Bottom