Ροή

Καλωσόρισες στο Techne

Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες μας. Μόλις εγγραφείτε και συνδεθείτε, θα μπορείτε να δημιουργείτε θέματα, να δημοσιεύετε απαντήσεις σε υπάρχοντα νήματα, να δίνετε φήμη στους συναδέλφους σας, να αποκτάτε το δικό σας ιδιωτικό messenger και πολλά άλλα. Είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν.
OBS Studio

Open Source OBS Studio OBS Studio 28.0.2

No permission to download
Επιδιορθώσεις στην έκδοση OBS Studio 28.0.2:

 • Διορθώθηκε το πρόγραμμα ενημέρωσης macOS που δεν ενημερώνεται σε νεότερες εκδόσεις [Rodney]
 • Διορθώθηκε το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση εκπομπής YouTube που είναι πολύ μεγάλο για οθόνες 768p [cg2121]
 • Διορθώθηκε το σπασμένο πρόθεμα για την δυαδική μονάδα obspython σε Linux [PatTheMav]
 • Διορθώθηκε η οθόνη ρυθμίσεων του πλήκτρου πρόσβασης που δεν δέχεται όλες τις εισαγωγές στο macOS [PatTheMav]
 • Διορθώθηκε η διαρροή μνήμης με mpegts [pkv]
 • Διόρθωση σφάλματος όταν κάνετε αριστερό κλικ σε προβολείς χωρίς πολλαπλή προβολή [r1ch]
 • Διορθώθηκε η υποστήριξη I420 HLG [rcdrone]
 • Διόρθωση διαρροής πόρων στην έξοδο v4l2 [shoffmeister]
 • Διορθώθηκε το πλαίσιο κειμένου επεξεργασίας ονόματος πηγής που δεν δέχεται είσοδο στο enter [PatTheMav]
 • Προσθήκη υποστήριξης για ανάγνωση NV12/YUY2 PQ/HLG [rcdrone]
 • Διόρθωση απόστασης σε δέντρο σκηνής και πηγής [gxalpha]
 • Διόρθωση προσθηκών που συνδέονται με Qt5 που διακόπτουν τη λειτουργία OBS που βασίζεται σε Qt6 που βασίζεται σε Linux [kkartaltepe/norihiro]
 • Ενημέρωση ελέγχου της έντασης του ρυθμού αποσύνθεσης στο διακόπτη προφίλ [PatTheMav]
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την αφαίρεση του φίλτρου μετά την αλλαγή μιας τιμής [PatTheMav]
 • Διορθώθηκε το προβλήματα κοινής χρήσης καρέ και χρωματικού χώρου για την εικονική κάμερα macOS [PatTheMav]
 • Διόρθωση σφαλμάτων και μη χρησιμοποιήσιμο κουμπί ιδιοτήτων για VST σε M1 Mac [PatTheMav]
 • Διόρθωση τις ετικέτες Light theme Mode Studio και τη γραμμή T [shiina424]
 • Ενημέρωση καταστάσεων πολυμέσων όταν η πηγή εικόνας είναι απενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη [WarmUpTill]
 • Μην αποθηκεύετε/αντικαθιστάτε τις βάσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης εάν το CEF δεν έχει φορτώσει το [WizardCM]
 • Διόρθωση εύρους χρωμάτων και χώρου εξόδου DeckLink [rcdrone]
 • Μη υποτιμημένες παραδοσιακές πηγές λήψης στο macOS 12 [gxalpha]
 • Διόρθωση σφάλματος εκκίνησης σε Intel Mac [Jim]
 • Διορθώθηκαν τα ηχητικά εφέ NVIDIA που δεν ενημερώνονται σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη [pkv]
OBS Studio Features:

 • High performance real time video/audio capturing and mixing, with unlimited scenes you can switch between seamlessly via custom transitions.
 • Live streaming to Twitch, YouTube, Periscope, Mixer, GoodGame, DailyMotion, Hitbox, VK and any other RTMP server
 • Filters for video sources such as image masking, color correction, chroma/color keying, and more.
 • x264, H.264 and AAC for your live streams and video recordings
 • Intel Quick Sync Video (QSV) and NVIDIA NVENC support
 • Intuitive audio mixer with per-source filters such as noise gate, noise suppression, and gain. Take full control with VST plugin support.
 • GPU-based game capture for high performance game streaming
 • Unlimited number of scenes and sources
 • Number of different and customizable transitions for when you switch between scenes
 • Hotkeys for almost any action such as start or stop your stream or recording, push-to-talk, fast mute of any audio source, show or hide any video source, switch between scenes,and much more
 • Live preview of any changes on your scenes and sources using Studio Mode before pushing them to your stream where your viewers will see those changes
 • DirectShow capture device support (webcams, capture cards, etc)
 • Powerful and easy to use configuration options. Add new Sources, duplicate existing ones, and adjust their properties effortlessly.
 • Streamlined Settings panel for quickly configuring your broadcasts and recordings. Switch between different profiles with ease.
 • Light and dark themes available to fit your environment.
 • …and many other features. For free. At all.

OBS Studio 28.0: 10-bit and HDR Video Encoding Support

OBS now supports 10-bit and HDR, courtesy of rcdrone, YouTube, and Luxoft. New color format and color space settings have been added in the advanced settings to allow this.

OBS now supports 10-bit and HDR, courtesy of rcdrone, YouTube, and Luxoft. New color format and color space settings have been added in the advanced settings to allow this.

Important notes about HDR and 10-bit:

 • HDR and 10-bit can only be encoded with AV1 and HEVC encoders.
 • 10-bit HEVC encoding requires NVIDIA 10-series, AMD 5000 series, or newer GPU. Intel QuickSync and Apple VT are not yet supported.
 • The recommended settings for HDR are Color Format P010 and Color Space Rec. 2100 PQ.
 • If you wish to encode 10-bit SDR, you can use Color Format P010 with an SDR color space (e.g. Rec. 709, Rec. 601). However, AV1 or HEVC will still be required.
 • HDR streaming is currently only supported via YouTube's HLS service via an HEVC encoder.
 • When composing in SDR, games that operate in HDR can now be properly tonemapped to SDR.
 • Video capture devices can be used to capture and stream in HDR if the device supports it (e.g. EVGA XR1 Pro, Elgato 4K60 Pro Mk.2, AverMedia Live Gamer 4K).
 • For a list of tested devices, see https://obsproject.com/kb/video-capture-devices-with-hdr-support
 • Certain filters will not function if a source is rendering with HDR:
 • Apply LUT, Chroma Key, Color Key, Image Mask/Blend, Luma Key, Sharpness
 • Mac/Linux support is limited. HDR preview does not work, and several inputs/encoders still need to be updated. [full release notes]

v28.0.1 Hotfix:

 • Fixed a bug causing MP4/MOV files to sometimes save in a corrupted state [r1ch]
 • Fixed a bug causing DeckLink device sources to sometimes not capture [Jim]
 • Fixed the Windows auto-updater to only update on Windows 10 and above [RytoEX]
 • Reverted a change causing video capture device settings to be reset when used [Jim]
 • NOTE: This reverts the automatic saving of video capture device configuration settings. This will be reintroduced in a future version.
 • Added "Resize output (source size)" back to the source context menu [Rodney]
Top Bottom