Ροή
OnlyOffice

Open Source OnlyOffice 7.2.1

Νέα χαρακτηριστικά του OnlyOffice 7.2.1:

 • Προσθέθηκε υποστήριξη για τις παραμέτρους REGISTER_NONE και REGISTER_ για να ορίσετε συσχετίσεις κατά την αθόρυβη εγκατάσταση του πακέτου msi (μόνο για Windows).

Διορθώσεις

 • Σημαντικές βελτιώσεις στη μηχανή απόδοσης γραμματοσειρών. Αφαίρεση εναλλακτικών ρυθμίσεων εισαγωγής
 • Διορθώθηκε το άνοιγμα του παραθύρου "Άνοιγμα αρχείων" (Σφάλμα #33107)
 • Διόρθωση απώλειας εικόνας κατά την εκτύπωση ενός αρχείου σε Linux (Σφάλμα #59266)
 • Διόρθωση περικοπής εικόνας κατά την εκτύπωση ενός αρχείου (Σφάλμα #59263)
 • Διορθώθηκε το σφάλμα εφαρμογής κατά την εκτύπωση του αρχείου PPTX (Σφάλμα # 59354)
 • Διορθώθηκε το σφάλμα της εφαρμογής κατά την εκτύπωση του αρχείου PDF που περιέχει μια εικόνα ράστερ (Σφάλμα #59161)
 • Διόρθωση εκτύπωση εικόνων στα αρχεία OXPS (Σφάλμα #59226)
 • Διόρθωση εκτύπωση τρισδιάστατων γραφημάτων (Σφάλμα #59187)
 • Διόρθωση εκτύπωσης της τρέχουσας σελίδας του αρχείου XLSX (Σφάλμα #59208)
 • Διόρθωση τις αναλογίες κατά την εκτύπωση σε φύλλο που δεν συμπίπτει με την αρχική μορφή (Σφάλμα #59223)
 • Διορθώθηκε το ταυτόχρονο άνοιγμα πολλών παραθύρων εφαρμογών με συντόμευση (Σφάλμα # 36633)
 • Διορθώθηκαν τα δεδομένα ενημέρωσης σχετικά με την εγκατάσταση του πακέτου VCRedist 2013 (Σφάλμα #58771)
 • Διορθώθηκε η μετάβαση στη σωστή καρτέλα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου με Drag'n'Drop (Σφάλμα #59024)
 • Διόρθωση περιστροφής εικόνας κατά την εκτύπωση ενός αρχείου (Σφάλμα #59258)
 • Διορθώθηκε το κλείσιμο ενός εγγράφου που ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο χρησιμοποιώντας το μενού περιβάλλοντος (Σφάλμα #58347)
 • Διόρθωση επιλογής πιστοποιητικού κατά την υπογραφή ενός εγγράφου σε Linux (Σφάλμα #59116)
 • Μεταφέρετε το όνομα του θέματος Contrast Dark σε μία προβολή στις ρυθμίσεις της εφαρμογής (Σφάλμα #58753)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εστίαση του παραθύρου όταν κάνετε κλικ στην περιοχή του εγγράφου (Σφάλμα #56672)
 • Αλλάξτε το όνομα του θέματος συστήματος στις ρυθμίσεις της εφαρμογής από προεπιλογή συστήματος σε Ίδιο με το σύστημα (Σφάλμα #59010)

Επεξεργαστής Εγγράφων

 • Διόρθωση αρίθμησης στα πορτογαλικά ή τα βασκικά (Σφάλμα #59091)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τους τύπους κριτικής κατά τον διαχωρισμό μιας παραγράφου (Σφάλμα #58512)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με το κουμπί ειδικής επικόλλησης (Σφάλμα #59149)
 • Διόρθωση σφάλματος κατά το άνοιγμα του docx (Σφάλμα #59212)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την ανάγνωση της ιδιότητας rPrChange και ελέγξτε αυτά τα αρχεία (Σφάλμα #59205)
 • Διόρθωση κύλισης στη λειτουργία προβολής συνεπεξεργασίας (Σφάλμα #57928)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εκτέλεση της καθολικής αναίρεσης (Σφάλμα #59270)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τη ρύθμιση της ιδιότητας έντονης γραφής για κείμενο στο σύνθετο σενάριο (Σφάλμα #59289)
 • Διόρθωση θέσης ειδικής επικόλλησης (Σφάλμα #59139)
 • Διόρθωση αποθήκευση ενός εγγράφου στις λειτουργίες Τελική / Πρωτότυπη (Σφάλμα #59347)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την ενημέρωση περιεχομένου ενός πεδίου Ref (Σφάλμα #58606, Σφάλμα #59278)

Επεξεργαστής υπολογιστικών φύλλων

 • Διόρθωση hangup κατά το άνοιγμα του αρχείου xlsx (Σφάλμα #58112)
 • Διόρθωση ειδικής επικόλλησης μέσω πλήκτρων πρόσβασης (Σφάλμα #59148)

Επιμελητής παρουσίασης

 • Διόρθωση προβλημάτων κινούμενων εικόνων (Σφάλμα #59301)
 • Διορθώθηκε το άνοιγμα του αρχείου pptx (Σφάλμα #59308)

Προβολή PDF

 • Διόρθωση επισήμανσης αναζήτησης (Σφάλμα #59069)
 • Διόρθωση γλώσσας συμβουλών εργαλείου για προεπισκόπηση (Σφάλμα #59087)

Έντυπα

 • Εφαρμογή αποθήκευσης μορφών πεδίων κειμένου σε PDF (Σφάλμα #58901)
 • Προσθέστε ένα προεπιλεγμένο κλειδί φόρμας όταν δημιουργείτε νέες φόρμες
 • Διόρθωση εμφάνισης κομματιού εικόνας (Σφάλμα #59120)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την επισήμανση μιας σταθερής φόρμας (Σφάλμα #59105)
 • Διόρθωση τις διπλές σταθερές φόρμες κατά την αποθήκευση σε PDF
 • Διόρθωση αποθήκευσης μορφής πεδίου φόρμας (Σφάλμα #58901)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τη μετατροπή ενός σύνθετου πεδίου σε σταθερή φόρμα (Σφάλμα #59262)
 • Διόρθωση εντοπισμού πεδίου στην επιλογή (Σφάλμα #59278)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εισαγωγή κειμένου σε μια φόρμα (Σφάλμα #59290)
 • Διορθώθηκε το μενού περιβάλλοντος για ορισμένα αρχεία φορμών (Σφάλμα #59278)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εργασία με σύνθετα πεδία και απλά πεδία (Σφάλμα #59345)
 • Διόρθωση προβλημάτων λίστας κλειδιών (Σφάλμα #59377)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την ακύρωση της συμπλήρωσης της φόρμας στο θάμπωμα φόρμας (Σφάλμα #59373)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με ένα κλειδί σύνθετων φορμών (Σφάλμα #59374)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα πλήρωσης σύνθετης φόρμας για φόρμες με το ίδιο κλειδί (Σφάλμα #59375)
 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με τα περιγράμματα της φόρμας εκτύπωσης γεμάτα με σύμβολα κράτησης θέσης (Σφάλμα #59378)
Top Bottom