Ροή
PicoPDF

Freeware PicoPDF 3.52 Beta

Βασικά χαρακτηριστικά του PicoPDF PDF Editor:

 • Επεξεργαστείτε το υπάρχον κείμενο ή προσθέστε νέο κείμενο
 • Αναδιάταξη κειμένου και γραφικών
 • Προσθέστε σημειώσεις και σχόλια στα έγγραφα
 • Διαγράψτε ή μετακινήστε τις ενσωματωμένες εικόνες
 • Προσθέστε μια εικόνα στο αρχείο PDF σας
 • Πληκτρολογήστε σε κενά διαστήματα για να συμπληρώσετε φόρμες PDF
 • Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα PDF
 • Λειτουργεί εκτός σύνδεσης - δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Επεξεργαστείτε τοπικά, δεν χρειάζεται να ανεβάσετε τα έγγραφά σας
 • Πληκτρολογήστε, σχεδιάστε ή εισαγάγετε μια υπογραφή εικόνας στο PDF σας
 • Αλλαγή μεγέθους, αντικατάσταση ή ενημέρωση εικόνων
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε γρήγορα τις φόρμες PDF
 • Τα εργαλεία πλήρωσης PDF διευκολύνουν τη συμπλήρωση φορμών PDF
 • Μετατρέψτε τα σαρωμένα έγγραφα σε επεξεργάσιμα αρχεία PDF με OCR
 • Λειτουργεί σε Windows 10, Vista, 7, 8, 8.1 & 11, macOS 10.9 ή νεότερη έκδοση
Βασικά χαρακτηριστικά του PicoPDF PDF Editor:

 • Επεξεργαστείτε το υπάρχον κείμενο ή προσθέστε νέο κείμενο
 • Αναδιάταξη κειμένου και γραφικών
 • Προσθέστε σημειώσεις και σχόλια στα έγγραφα
 • Διαγράψτε ή μετακινήστε τις ενσωματωμένες εικόνες
 • Προσθέστε μια εικόνα στο αρχείο PDF σας
 • Πληκτρολογήστε σε κενά διαστήματα για να συμπληρώσετε φόρμες PDF
 • Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα PDF
 • Λειτουργεί εκτός σύνδεσης - δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Επεξεργαστείτε τοπικά, δεν χρειάζεται να ανεβάσετε τα έγγραφά σας
 • Πληκτρολογήστε, σχεδιάστε ή εισαγάγετε μια υπογραφή εικόνας στο PDF σας
 • Αλλαγή μεγέθους, αντικατάσταση ή ενημέρωση εικόνων
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε γρήγορα τις φόρμες PDF
 • Τα εργαλεία πλήρωσης PDF διευκολύνουν τη συμπλήρωση φορμών PDF
 • Μετατρέψτε τα σαρωμένα έγγραφα σε επεξεργάσιμα αρχεία PDF με OCR
 • Λειτουργεί σε Windows 10, Vista, 7, 8, 8.1 & 11, macOS 10.9 ή νεότερη έκδοση

Σημείωση: Το PicoPDF εγκαθιστά συντομεύσεις μενού έναρξης για άλλα στοιχεία NCH (NCH Software Suite) που δεν σχετίζονται με τη λειτουργικότητα του προγράμματος.
Βασικά χαρακτηριστικά του PicoPDF PDF Editor:

 • Επεξεργαστείτε το υπάρχον κείμενο ή προσθέστε νέο κείμενο
 • Αναδιάταξη κειμένου και γραφικών
 • Προσθέστε σημειώσεις και σχόλια στα έγγραφα
 • Διαγράψτε ή μετακινήστε τις ενσωματωμένες εικόνες
 • Προσθέστε μια εικόνα στο αρχείο PDF σας
 • Πληκτρολογήστε σε κενά διαστήματα για να συμπληρώσετε φόρμες PDF
 • Προσθέστε μια ψηφιακή υπογραφή σε ένα PDF
 • Λειτουργεί εκτός σύνδεσης - δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Επεξεργαστείτε τοπικά, δεν χρειάζεται να ανεβάσετε τα έγγραφά σας
 • Πληκτρολογήστε, σχεδιάστε ή εισαγάγετε μια υπογραφή εικόνας στο PDF σας
 • Αλλαγή μεγέθους, αντικατάσταση ή ενημέρωση εικόνων
 • Συμπληρώστε και υπογράψτε γρήγορα τις φόρμες PDF
 • Τα εργαλεία πλήρωσης PDF διευκολύνουν τη συμπλήρωση φορμών PDF
 • Μετατρέψτε τα σαρωμένα έγγραφα σε επεξεργάσιμα αρχεία PDF με OCR
 • Λειτουργεί σε Windows 10, Vista, 7, 8, 8.1 & 11, macOS 10.9 ή νεότερη έκδοση
Top Bottom