Ροή
PicPick

Freeware PicPick 7.0.1

Αρχείο αλλαγών PicPick 7.0.1:

 • Προστέθηκε μια επιλογή για την εμφάνιση της συλλογής σχημάτων στην Κορδέλα από προεπιλογή
 • Βελτιωμένα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
 • Διορθώθηκε ότι το εργαλείο επιλογής δεν κάνει κύλιση όταν σύρετε μια μεγάλη περιοχή.
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα κατά το κλείσιμο μιας συσκευής εγγραφής οθόνης κατά την εγγραφή.
 • Άλλες μικρές διορθώσεις σφαλμάτων
Αρχείο αλλαγών PicPick 7.0.0:

Βελτιωμένη διεπαφή λήψης οθόνης


 • Προστέθηκαν επιλογές χρονικής καθυστέρησης (3, 5, 10 δευτερόλεπτα)
 • Προστέθηκε μια επιλογή για σκουρόχρωμο εκτός της επιλογής
 • Προστέθηκε μια επιλογή εμφάνισης γραμμών πλέγματος στον μεγεθυντικό φακό
 • Βελτιωμένη σύλληψη σταθερού ορθογωνίου
 • Βελτιωμένη λήψη παραθύρου κύλισης
 • Βελτιωμένο μενού επιλογών λήψης
 • Υποστήριξη καλύτερης λειτουργίας αναγνώρισης DPI ανά οθόνη
 • Προστέθηκε το μενού Screen Recorder στη λειτουργία λήψης οθόνης
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα παγώματος κατά τη λήψη
 • Άλλες αλλαγές και διορθώσεις σφαλμάτων

 • Προστέθηκε Άνοιγμα του μενού Πρόσφατα Αρχεία / Φάκελοι στην κύρια οθόνη
 • Προστέθηκε το κουμπί Εμφάνιση Widget στην κύρια οθόνη
 • Προστέθηκε το μενού Επιλογή μεγέθους στο Screen Recorder
 • Βελτιωμένη απόδοση φόρτωσης προγράμματος
 • Διορθώθηκαν προβλήματα σύνδεσης FTP
 • Διορθώθηκε ένα πρόβλημα όταν κάνετε κλικ σε ένα εικονίδιο στην περιοχή ειδοποιήσεων
Top Bottom