Ροή
QOwnNotes

Open Source QOwnNotes 23.1.6

Καταγραφή αλλαγών QOwnNotes 23.1.6:

  • Υπάρχει τώρα ένα πλαίσιο ελέγχου στις Γενικές ρυθμίσεις που επιτρέπει την εκκίνηση της εφαρμογής σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση (για #2717)
  • Οι σημειώσεις επίσης δεν αποθηκεύονται πλέον σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση, εάν αλλάξουν κατά λάθος
  • Μερικά ακόμη στοιχεία του κύριου μενού είναι πλέον απενεργοποιημένα σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση
Αλλαγές στο QOwnNotes 22.10.0:

  • Εξαγωγή και εκτύπωση του επιλεγμένου κειμένου στην επεξεργασία κειμένου σημείωσης τώρα μόνο χρησιμοποιεί ξανά το επιλεγμένο κείμενο (για #2618)
Top Bottom