Ροή
Shutter Encoder

Open Source Shutter Encoder 16.8

Καταγραφή αλλαγών Shutter Encoder 16.8:

 • Προστέθηκε η λειτουργία "VMAF".
 • Προστέθηκε το "Set film grain to" για τη λειτουργία "AV1".
 • Προστέθηκε "Ενεργοποίηση καναλιού άλφα" για τη λειτουργία "H.265" σε Mac
 • Προστέθηκαν "καλές" και "καλύτερες" τιμές για "Ρυθμός bit βίντεο" με κωδικοποιητές εξόδου
 • Δυνατότητα εξόδου πραγματικής διασύνδεσης με λειτουργίες "H.264" και "H.265".
 • Διορθώθηκε το σφάλμα με τη λειτουργία "CQ" χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "AV1".
 • Διορθώθηκε το σφάλμα "κανονικοποίησης ήχου".
 • Διάφορες διορθώσεις
 • Ενημερωμένα ffmpeg, ffplay, ffprobe
Καταγραφή αλλαγών Κωδικοποιητής κλείστρου 16.4:

 • Προστέθηκε η σουηδική γλώσσα χάρη στον Åke Engelbrektson
 • Προστέθηκε κινεζική παραδοσιακή γλώσσα χάρη στο Bise Chen
 • Προστέθηκε το πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση γρήγορης αποκωδικοποίησης" για τη λειτουργία "AV1".
 • Δυνατότητα χρήσης "Mix audio files to" με αρχείο πηγής 5.1
 • Δυνατότητα επιλογής τιμής nits για χρωματικούς χώρους HDR
 • Διορθώθηκε το σφάλμα με την επιλογή "Συνολικό μήκος αρχείων".
 • Διορθώθηκε σφάλμα με ανίχνευση ρυθμού καρέ
 • Διορθώθηκε το σφάλμα με τη λειτουργία "Merge".
 • Διορθώθηκε το σφάλμα Java κατά την εκκίνηση
 • Διάφορες βελτιώσεις
Top Bottom