Ροή

Καλωσόρισες στο Techne

Εγγραφείτε τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες μας. Μόλις εγγραφείτε και συνδεθείτε, θα μπορείτε να δημιουργείτε θέματα, να δημοσιεύετε απαντήσεις σε υπάρχοντα νήματα, να δίνετε φήμη στους συναδέλφους σας, να αποκτάτε το δικό σας ιδιωτικό messenger και πολλά άλλα. Είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν.
Thunderbird

Open Source Thunderbird 102.3.0

No permission to download
What's new in Thunderbird 102.3.0:

Changes


 • Thunderbird will no longer attempt to import account passwords when importing from another Thunderbird profile in order to prevent profile corruption and permanent data loss.
 • Devtools performance profile will use Thunderbird presets instead of Web Developer presets

Fixes

 • Thunderbird startup performance improvements
 • Saving email source and images failed
 • Error message was shown repeatedly when temporary disk space was full
 • Attaching OpenPGP keys without a set size to non-encrypted messages briefly displayed a size of zero bytes
 • Global Search entry box initially contained "undefined"
 • Delete from POP Server mail filter rule intermittently failed to trigger
 • Connections to POP3 servers without UIDL support failed
 • Pop accounts with "Fetch headers only" set downloaded complete messages if server did not advertise TOP capability
 • "File -> New -> Address Book Contact" from Compose window did not work
 • Attach "My vCard" option in compose window was not available
 • Improved performance of matching a contact to an email address
 • Address book only recognized a contact's first two email addresses
 • Address book search and autocomplete failed if a contact vCard could not be parsed
 • Downloading NNTP messages for offline use failed
 • NNTP client became stuck when connecting to Public-Inbox servers
 • Various visual and UX improvements
 • Various security fixes

Known Issues - Unresolved

 • No dedicated "Department" field in address book
Τι νέο υπάρχει στο Thunderbird 102.2.2:

Αλλαγές


 • Setting added to change Calendar event double-click action to open Edit Event dialog rather than view only; Set calendar.events.defaultActionEdit to true.

Διορθώσεις

 • Running Compact Folders on maildir folders caused a redownload of all messages in the folder
 • Accessing mail folders in profiles with many folders was slow
 • SMTP servers were not always properly initialized, and were not listed in Account Settings
 • APOP authentication unsupported when connecting to POP3 server
 • OpenPGP key discovery failed
 • POP accounts hosted by AOL were not able to authenticate using OAuth2
 • Unable to open context menu in newsgroups header for groups that are not subscribed
Αλλαγές

 • Εμφανίζονται τώρα τα κουμπιά για τη σύνδεση των Βιβλία διευθύνσεων και το Ημερολόγιο που ανακαλύφθηκαν αυτόματα κατά τη Ρύθμιση λογαριασμού
Διορθώσεις

 • Compacting IMAP folders failed when "Just mark as deleted" was set
 • Message threading status and sort order was not transferred when applying column layout to other folders
 • Folder names with half-width Kana characters were displayed incorrectly
 • Digital signing of messages was not disabled after switching to an identity that could not sign
 • POP message retrieval stopped after a network error occurred and connectivity was restored
 • Activity Manager didn't show "Get Messages" activity when "Leave messages on server" was turned off and no new messages were found
 • Mail quota color did not update properly for multiple accounts
 • Profile export failed if an expected file did not exist
 • Check Spelling dialog could exceed screen size when many dictionaries were available
 • Dragging a news message to the Desktop caused Thunderbird to hang when synchronized for offline use
 • Remove All Expired Articles was not displayed on expired NNTP messages
 • Sending messages to encrypted Matrix rooms failed in some cases
 • Adding a CalDAV calendar on BSD-based OS's failed due to DNS errors
 • Various visual and UX improvements
 • Various security fixes
Top Bottom