Ροή

Οδηγός: Διαμέριση σκληρών δίσκων και αλλαγή μεγέθους στο Debian/Ubuntu

techne

Administrator
Joined
27 May 2010
Μηνύματα
1,149
Βαθμολογία
17
Points
38
Website
www.eltube.gr
Αυτό το σεμινάριο εξηγεί πώς να χωρίσετε τους σκληρούς δίσκους και να αλλάξετε το μέγεθος των κατατμήσεων στο Linux.
Αφού διαβάσετε αυτό το σεμινάριο, θα μπορείτε να χωρίσετε τον σκληρό σας δίσκο και να αλλάξετε το μέγεθος των κατατμήσεων τόσο από τη γραμμή εντολών όσο και από το γραφικό περιβάλλον. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το σεμινάριο είναι τα fdisk, cfdisk και GParted .

Σε αυτό το σεμινάριο, θα χωρίσουμε τον σκληρό μας δίσκο τόσο σε λειτουργίες γραφικών όσο και σε λειτουργίες εντολών και θα αλλάξουμε το μέγεθος των διαφορετικών κατατμήσεων.

Όλα τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο περιέχουν στιγμιότυπα οθόνης, καθιστώντας εύκολο για κάθε χρήστη να τα κατανοήσει και να τα ακολουθήσει.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση όλων των βημάτων που περιγράφονται παρακάτω. Πρόσεχε.


Διαμέριση και αλλαγή μεγέθους των κατατμήσεων με "cfdisk".

Το βοηθητικό πρόγραμμα cfdisk είναι μια διαδραστική εναλλακτική στο ευρέως γνωστό πρόγραμμα fdisk για τη διαχείριση των κατατμήσεων.

Η πρώτη ενότητα αυτού του σεμιναρίου περιγράφει τον τρόπο χρήσης του cfdisk για τη δημιουργία και την αλλαγή μεγέθους των κατατμήσεων.

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε τα διαθέσιμα διαμερίσματα χρησιμοποιώντας fdisk ακολουθούμενη από τη σημαία -l (Λίστα) όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

sudo fdisk -l

Picture1.png

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια μονάδα δίσκου που αναγνωρίζεται ως /dev/sdc με διαμέρισμα (/dev/sdc1). Αυτή είναι η κίνηση πάνω στην οποία θέλουμε να δουλέψουμε.

Για να ανοίξετε τη συσκευή /dev/sdc χρησιμοποιώντας το cfdisk , εκτελέστε την εντολή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Θυμηθείτε να αντικαταστήσετε το /dev/sdC με το /dev/sdX, όπου το X είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου σας.

sudo cfdisk / dev / sdc

Picture2.png

Προσθέστε ένα νέο διαμέρισμα. Πριν το κάνουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε το μέγεθος του υπάρχοντος διαμερίσματος που καταλαμβάνει όλο το χώρο της μονάδας δίσκου.

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά, μεταβείτε στην επιλογή Αλλαγή μεγέθους - Resize και πατήστε ENTER .

Picture3.png

Στο επόμενο βήμα, πρέπει να ορίσετε το νέο μέγεθος για το διαμέρισμα σας. Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, ορίσαμε 1 GB. Πληκτρολογήστε τον αριθμό μεγέθους ακολουθούμενο από το γράμμα που προσδιορίζει τον τύπο μονάδας (M για MiB, G για GiB, T για TiB ή S για να ορίσετε τομείς).

Αφού πληκτρολογήσετε το επιθυμητό μέγεθος, πατήστε ENTER .

Picture4.png

Αφού αλλάξετε το μέγεθος του διαμερίσματος, έχετε τώρα έναν ελεύθερο χώρο που δεν έχει εκχωρηθεί για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να μετακινηθείτε στην επιλογή Ελεύθερος χώρος - Free space . Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη Αριστερά/Δεξιά για να μεταβείτε στην επιλογή Νέα - New και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER .

Picture5.png

Και πάλι, ορίστε το μέγεθος για το νέο διαμέρισμα και πατήστε ENTER . Στην περίπτωσή μας, αφήσαμε την προεπιλεγμένη τιμή που καταλαμβάνει όλο τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.

Picture6.png

Από προεπιλογή, το διαμέρισμα που δημιουργήθηκε είναι μορφοποιημένο σε Ext4. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο - Type του συστήματος αρχείων, μεταβείτε στην επιλογή Τύπος και πατήστε ENTER .

Picture7.png

Σε αυτό το στάδιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω για να δείτε όλα τα διαθέσιμα συστήματα αρχείων. Επιλέξτε το και πατήστε ENTER .

Picture8.png

Τώρα, μετακινήστε την επιλογή Εγγραφή - Write και πατήστε ENTER για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Picture9.png

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Για να το επιβεβαιώσετε, πληκτρολογήστε « yes » (χωρίς εισαγωγικά) και πατήστε ENTER .

Picture10.png

Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, ο πίνακας διαμερισμάτων τροποποιήθηκε με επιτυχία.

Picture11.png


Διαμέριση και αλλαγή μεγέθους των κατατμήσεων με χρήση του "fdisk"

Το εργαλείο fdisk είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο για τη διαχείριση των κατατμήσεων, ειδικά σε περιβάλλοντα Linux.

Όπως έγινε με το fdisk , το πρώτο βήμα είναι να εκτελέσετε το fdisk ακολουθούμενο από τη σημαία -l (List) για να δείτε τα διαθέσιμα διαμερίσματα.

sudo fdisk -l

Picture12.png

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια συσκευή κάτω από το /dev/sdc που περιέχει δύο διαμερίσματα ( /dev/sdc1 και /dev/sdc2 ).

Εκτελέστε το fdisk ακολουθούμενο από τη συσκευή στην οποία θέλετε να εργαστείτε. Στην περίπτωσή μας είναι το /dev/sdc , όπου το sdc πρέπει να αντικατασταθεί με τη μονάδα δίσκου σας.

Στη συνέχεια, πατήστε το γράμμα " p " στο πληκτρολόγιό σας για να εμφανίσετε τα διαμερίσματα της μονάδας δίσκου.

sudo fdisk / dev / sdc

Στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε το γράμμα " p " στο πληκτρολόγιό σας και πατήστε ENTER για να εμφανίσετε τα διαμερίσματα της μονάδας δίσκου.

Picture13.png

Αφού καταχωρίσετε τις κατατμήσεις σας, πατήστε το γράμμα “ d ” (Διαγραφή) στη γραμμή εντολών και πατήστε ENTER . Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί ο αριθμός διαμερίσματος που θέλετε να διαγράψετε. Στην περίπτωσή μας, θέλουμε να αφαιρέσουμε το διαμέρισμα /dev/sdc2 . Επομένως, πληκτρολογούμε “ 2 ” και πατάμε ENTER .

Picture14.png

Για να δημιουργήσετε ένα νέο διαμέρισμα στον ελεύθερο χώρο, πληκτρολογήστε “ n ” και πατήστε ENTER . Ορίστε τον αριθμό του διαμερίσματος (στην περίπτωσή μας είναι 2 επειδή υπάρχει μόνο ένα διαμέρισμα /dev/sdc1 που υπάρχει τώρα).

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να ορίσετε τον πρώτο και τον τελευταίο τομέα. Από προεπιλογή, το fdisk μεταφέρει τον πρώτο ελεύθερο τομέα στον τελευταίο. Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε ολόκληρο τον ελεύθερο χώρο στο νέο διαμέρισμα, απλώς πατήστε ENTER όταν σας ρωτήσετε για τον πρώτο και τον τελευταίο τομέα.

Στο δικό μας σενάριο, το διαμέρισμα που αφαιρέθηκε ήταν ένα διαμέρισμα exFAT . Το fdisk ρωτά εάν θέλετε να αφαιρέσετε την υπογραφή exFAT . Θέλουμε ένα διαμέρισμα ext4 οπότε πληκτρολογούμε “ Y ” και πατάμε ENTER .

Picture15.png

Τέλος, για να εφαρμόσετε τις αλλαγές, πληκτρολογήστε το γράμμα “ w ” (Εγγραφή) και πατήστε ENTER .

Σημείωση: Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης, πριν γράψουμε τις αλλαγές, πληκτρολογούμε “ p ” για να δούμε αν τα διαμερίσματα είναι σωστά.

Picture16.png


Διαμέριση και αλλαγή μεγέθους των κατατμήσεων με χρήση του GParted

Το GParted είναι η γραφική εναλλακτική του fdisk και του cfdisk. Αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για τους χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το τερματικό Linux.

Για να εγκαταστήσετε το GParted σε διανομές Linux που βασίζονται στο Debian, εκτελέστε την εντολή apt όπως φαίνεται παρακάτω:

sudo apt install gparted

Picture17.png

Μπορείτε να εκτελέσετε το GParted από το τερματικό ή από το μενού Εφαρμογές όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Picture18.png

Όταν εμφανιστεί το GParted, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να εργαστείτε στην επάνω δεξιά γωνία, όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης:

Picture19.png

Θα δείτε τα διαμερίσματα της συσκευής. Κάντε δεξί κλικ στο διαμέρισμα που θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος και πατήστε Αλλαγή μεγέθους/Μετακίνηση - Resize/Move .

Picture20.png

Στο πεδίο Νέο μέγεθος - New size (MiB) , πληκτρολογήστε τον αριθμό των MB για να αλλάξετε το μέγεθος του νέου διαμερίσματος. Η επιλογή Free space following (MiB) αλλάζει αυτόματα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Αλλαγή μεγέθους/Μετακίνηση - Resize/Move.

Picture21.png

Αφού αλλάξετε το μέγεθος, χρειάζεται μόνο να εφαρμόσετε τις αλλαγές πατώντας το πράσινο σημάδι επιλογής όπως φαίνεται παρακάτω:

Picture22.png

Θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί Εφαρμογή - Apply για να το κάνετε.

Picture23.png

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο - Close . Τώρα, μπορείτε να κλείσετε το εργαλείο GParted.

Picture24.png

Αυτός είναι ο τρόπος διαχείρισης των κατατμήσεων από το Linux X Window Manager.


Συμπέρασμα

Μια σωστή εγκατάσταση διακομιστή απαιτεί σωστή κατάτμηση σε αντίθεση με έναν σταθμό εργασίας στον οποίο εγκαθιστούμε συνήθως τα πάντα κάτω από το διαμέρισμα ρίζας (/). Όταν σχεδιάζουμε μια εγκατάσταση διακομιστή, υπολογίζουμε το μέγεθος για τις διάφορες πτυχές του διακομιστή, διαιρώντας το για λόγους δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ασφάλειας ή τεχνικούς σκοπούς. Μπορούμε να προσδιορίσουμε ένα διαμέρισμα ως ext4 ή reiserfs σύμφωνα με το σύστημα αρχείων που χρειαζόμαστε ή να περιορίσουμε το μέγεθος.

Όπως μπορείτε να δείτε, η διαχείριση των κατατμήσεων είναι μια εύκολη εργασία που μπορεί να επιτύχει οποιοσδήποτε χρήστης Linux ακολουθώντας μερικά βήματα όπως αυτά που περιγράφονται σε αυτό το σεμινάριο, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας. Όλες οι μέθοδοι που εξηγήθηκαν προηγουμένως ισχύουν για κάθε διανομή Linux. Να θυμάστε ότι όλες οι αλλαγές που κάνετε δεν μπορούν να αναιρεθούν, οπότε καλύτερα να είστε προσεκτικοί.

Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε αυτό το σεμινάριο που εξηγεί πώς να χωρίσετε και να αλλάξετε το μέγεθος των δίσκων. Συνεχίστε να ακολουθείτε το LinuxHint για επιπλέον περιεχόμενο και συμβουλές Linux.
 
Last edited:
Top Bottom