Ροή
Microsoft PowerToys

Freeware Microsoft PowerToys 0.63.0

toys.png


Σχετικά με Το Microsoft PowerToys είναι ένα σύνολο βοηθητικών προγραμμάτων για ισχυρούς χρήστες για να συντονίζουν και να βελτιστοποιούν την εμπειρία τους στα Windows για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επισκοπήσεις του PowerToys και τον τρόπο χρήσης των βοηθητικών προγραμμάτων ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων και πόρων για περιβάλλοντα ανάπτυξης των Windows, μεταβείτε στη διεύθυνση learn.microsoft.com!


Τρέχοντα βοηθητικά προγράμματα:

Εγκατάσταση και εκτέλεση του Microsoft PowerToys

Απαιτήσεις

  • Windows 11 ή Windows 10 έκδοση 2004 (κωδικό όνομα 20H1 / αριθμός έκδοσης 19041) ή νεότερη έκδοση.
  • Η εγκατάστάση θα εγκαταστήσει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • .NET 6.0.8 Desktop Runtime ή νεότερο χρόνο εκτέλεσης 6.0.x.
  • Microsoft Edge WebView2 Runtime bootstrapper. Αυτό θα εγκαταστήσει την πιο πρόσφατη έκδοση.
  • Microsoft Visual C++ με δυνατότητα αναδιανομής. Αυτό θα εγκαταστήσει μία από τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες εκδόσεις.
Author
RC_Andreas
Downloads
118
Προβολές
251
First release
Last update
Αξιολόγηση
0.00 star(s) 0 ratings

Downloads από RC_Andreas

Top Bottom