Ροή
NETworkManager

Open Source NETworkManager 2022.10.3.0

networkmanager.jpg


Το NETworkManager είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαχείριση δικτύων και την αντιμετώπιση προβλημάτων δικτύου! Περιλαμβάνει μια ποικιλία εργαλείων όπως σαρωτή IP, Port Scanner, Ping Monitor, WiFi αναλυτή, PuTTY/RemoteDesktop με καρτέλες ή σύλληψη LLDP/CDP (και πολλά άλλα) σε μια ενοποιημένη διεπαφή χρήστη. Το NETworkManager είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες.

Χαρακτηριστικά του NETworkManager:

Dashboard
Network Interface - Information, Bandwidth, Configure
WiFi - Networks, Channels
IP Scanner
Port Scanner
Ping Monitor
Traceroute
DNS Lookup
Remote Desktop
PowerShell
PuTTY (requires PuTTY)
TigerVNC (requires TigerVNC)
Web Console (requires Microsoft Edge - WebView2 Runtime)
SNMP - Get, Walk, Set
Discovery Protocol - LLDP, CDP
Wake on LAN
Whois
Subnet Calculator - Calculator, Subnetting, Supernetting
Lookup - OUI, Port
Connections
Listeners
ARP Table
Author
techne
Downloads
156
Προβολές
156
First release
Last update
Αξιολόγηση
0.00 star(s) 0 ratings

Downloads από techne

Latest updates

  1. NETworkManager 2022.10.3.0

    Νέο εργαλείο AWS Session Manager με Tabs (όπως PuTTY) και ενσωμάτωση AWS EC2 για συγχρονισμό...
Top Bottom