Ροή
NETworkManager

Open Source NETworkManager 2022.10.3.0

Νέο εργαλείο

 • AWS Session Manager με Tabs (όπως PuTTY) και ενσωμάτωση AWS EC2 για συγχρονισμό παρουσιών από το AWS

Βελτιώσεις

 • IPScanner, PortScanner, DNSServers
 • Δημιουργήστε προεπιλεγμένες λίστες κατά την πρώτη εκτέλεση

Port Scanner

 • Προσθήκη περισσότερων προφίλ θύρας (LDAP, διακομιστής μεσολάβησης HTTP, μεταφορά αρχείων)

PowerShell & PuTTY

 • Εστίαση ενσωματωμένο παράθυρο όταν η εφαρμογή έχει λάβει την εστίαση
 • Εστίαση του ενσωματωμένου παραθύρου όταν επιλεχθεί ξανά η εφαρμογή
 • Εστίαση του ενσωματωμένου παραθύρου κατά την εναλλαγή καρτελών
 • PuTTY Εντοπίστε εάν το PuTTY είναι εγκατεστημένο κατά την πρώτη εκτέλεση

Πρωτόκολλο Ανακάλυψης

 • Προσθέστε τοπική σύνδεση και τοπική διεπαφή στην έξοδο

Ρυθμίσεις > Ενημέρωση

 • Επιλογή ελέγχου για προστιθέμενες προεκδόσεις

Προφίλ > Ομαδικός διάλογος

 • Κατάργηση πλαισίων ελέγχου στο διάλογο ομάδας
 • Το log4net προστέθηκε για διαχείριση σφαλμάτων
 • (Αρχείο καταγραφής: %LocalAppData%\NETworkManager\NETworkManager.log)

Διορθώσεις σφαλμάτων

 • Ταμπλό / Παράθυρο κατάστασης
 • Χειριστείτε σωστά τη μηδενική εξαίρεση

Traceroute

 • Οι λυκίσκοι παραλείπονταν εάν δεν ανταποκρίνονταν στο ping

Οθόνη Ping, Traceroute & SNMP

 • Το IPv6 έχει πλέον επιλυθεί όταν επιλεγεί στις ρυθμίσεις
 • Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας, PowerShell, PuTTY & TigerVNC Ο διάλογος
 • "Ξεκλείδωμα προφίλ" εμφανίζεται τώρα σωστά εάν ένα ενσωματωμένο παράθυρο είναι ήδη ανοιχτό

PowerShell & TigerVNC

 • Το μέγεθος του ενσωματωμένου παραθύρου έχει πλέον αλλάξει σωστά μετά την αρχική σύνδεση

Ρυθμίσεις > Προφίλ

 • Το σφάλμα εφαρμογής διορθώθηκε όταν διαγράφεται ένα αρχείο προφίλ και επιλέγεται ένα κρυπτογραφημένο αλλά κλειδωμένο αρχείο προφίλ Επανεπιλογή ομάδας/προφίλ κατά την ανανέωση (π.χ. αν ανοίξει ξανά η σελίδα προφίλ)

Άλλα

 • Εκκαθάριση κώδικα
 • Τα αρχεία γλώσσας ενημερώθηκαν
 • Οι εξαρτήσεις ενημερώθηκαν
Top Bottom