Ροή
VirtualBox

Open Source VirtualBox 7.0.2

Αυτή είναι μια έκδοση συντήρησης. Τα ακόλουθα στοιχεία διορθώθηκαν και/ή προστέθηκαν:

 • Γνωστό πρόβλημα: Οι εικονικές μηχανές που έχουν διαμορφωθεί περισσότερες από μία vCPU δεν θα λειτουργούν σωστά στο macOS Catalina λόγω ενός άγνωστου προβλήματος καταστροφής της μνήμης. Είτε μειώστε τον αριθμό των vCPU σε 1 ή κάντε αναβάθμιση σε BigSur ή νεότερη έκδοση όπου δεν παρουσιάζεται το πρόβλημα
 • Κύριο: Διορθώθηκε το πρόβλημα όταν το VBoxSVC θα μπορούσε να μην ανταποκρίνεται εάν δεν είχε εγκατασταθεί το πακέτο επέκτασης (σφάλμα #21167)
 • κεντρικοί υπολογιστές macOS: Προστέθηκε λύση για ένα σφάλμα στο πλαίσιο Hypervisor στο Catalina που προκαλεί σφάλματα VERR_NEM_MAP_PAGES_FAILED κατά την εκκίνηση ενός VM. (σφάλμα #21128)
 • οικοδεσπότες macOS: Εισήχθη ξανά η υποστήριξη για εσωτερική δικτύωση, αυτό θεωρείται ακόμα λίγο πειραματικό
 • οικοδεσπότες macOS: Διορθώθηκε το σφάλμα VM όταν ο επισκέπτης προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μικρόφωνο ή κάμερα web
 • Κεντρικός υπολογιστής Windows: Κοινόχρηστο Πρόχειρο: Διορθώθηκε το πρόβλημα όταν μόνο 4 Kb της προσωρινής μνήμης του προχείρου κεντρικού υπολογιστή ήταν προσβάσιμα στον επισκέπτη (σφάλμα #21149)
 • Linux Guest Additions: Παρουσιάστηκε η αρχική υποστήριξη για τον πυρήνα 6.1
 • Προσθήκες Linux Guest: Διορθώθηκε το πρόβλημα όταν η απρόσκοπτη υπηρεσία VBoxClient προκάλεσε κατάρρευση ορισμένων εφαρμογών X11 (σφάλμα #21132)
 • Κεντρικοί υπολογιστές Windows: GUI: Διορθώθηκαν οι ελλείπουσες βιβλιοθήκες Qt για στυλ vista και πρόγραμμα οδήγησης sql (σφάλμα #21155)
 • GUI: Διορθώθηκε ένα σφάλμα στο πρόγραμμα προβολής αρχείων καταγραφής που προκαλούσε την αποθήκευση λανθασμένου αρχείου καταγραφής (σφάλμα #21156)
Το VirtualBox v7.0.0 είναι μια σημαντική ενημέρωση. Προστέθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά νέα χαρακτηριστικά:

 • Οι εικονικές μηχανές μπορούν να κρυπτογραφηθούν πλήρως τώρα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων καταγραφής ρυθμίσεων VM και των αποθηκευμένων καταστάσεων (μόνο CLI προς το παρόν)
 • OCI: Οι εικονικές μηχανές cloud μπορούν να προστεθούν στο Virtual Machine Manager και να ελέγχονται ως τοπικά VM
 • OCI: Τα δίκτυα Cloud μπορούν πλέον να διαμορφωθούν μέσω του εργαλείου Διαχείρισης Δικτύων με τον ίδιο τρόπο που γίνεται για δίκτυα Host-only και NAT
 • GUI: Προστέθηκε ένα νέο βοηθητικό πρόγραμμα παρόμοιο με το "top" ή το "resource monitor" που παραθέτει στατιστικά στοιχεία απόδοσης (χρήση CPU, χρήση RAM, ρυθμός εισόδου/εξόδου δίσκου, κ.λπ.) των εκτελούμενων προσκεκλημένων
 • GUI: Επεξεργάστηκε ξανά τον νέο οδηγό vm για να ενσωματώσει την εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος χωρίς επίβλεψη και να έχει μια πιο βελτιωμένη ροή εργασίας
 • GUI: Προστέθηκε ένα νέο γραφικό στοιχείο προβολής βοήθειας που επιτρέπει την πλοήγηση και την αναζήτηση στο εγχειρίδιο χρήστη
 • GUI: Προσθήκη νέου κέντρου ειδοποιήσεων που ενοποιεί τις περισσότερες προόδους εκτέλεσης και αναφορές σφαλμάτων γύρω από το GUI
 • GUI: Βελτιωμένη υποστήριξη θεμάτων σε όλες τις πλατφόρμες. Το Linux και το macOS χρησιμοποιούν εγγενή μηχανή ενώ για τον κεντρικό υπολογιστή των Windows εφαρμόζεται ξεχωριστά.
 • GUI: Ενημέρωση μεγάλου εικονιδίου.
 • Εγγραφή ήχου: Τώρα χρησιμοποιείται το Vorbis ως η προεπιλεγμένη μορφή ήχου για κοντέινερ WebM. Το Opus δεν χρησιμοποιείται πλέον.
 • Ήχος: Προστέθηκε "προεπιλεγμένος" τύπος προγράμματος οδήγησης κεντρικού υπολογιστή για να είναι δυνατή η μετακίνηση VM (συσκευών) μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών χωρίς να απαιτείται ρητή αλλαγή του προγράμματος οδήγησης ήχου. Όταν επιλεγεί το "προεπιλεγμένο" πρόγραμμα οδήγησης, θα χρησιμοποιηθεί η καλύτερη επιλογή υποστήριξης ήχου για μια πλατφόρμα. Αυτή είναι η προεπιλογή για τα νέα εικονικά μηχανήματα που δημιουργήθηκαν.
 • Guest Control: Εφαρμόστηκε αρχική υποστήριξη για αυτόματη ενημέρωση των Guest Additions για επισκέπτες Linux
 • Έλεγχος επισκέπτη: Εφαρμοσμένη δυνατότητα αναμονής ή/και επανεκκίνησης του επισκέπτη κατά την ενημέρωση των προσθηκών επισκέπτη μέσω του VBoxManage
 • VBoxManage: Προστέθηκε η υποεντολή "waitrunlevel" Guest Control για να είναι δυνατή η αναμονή για έναν επισκέπτη να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εκτέλεσης
 • Κεντρικοί υπολογιστές Windows: Προστέθηκε πειραματική υποστήριξη για την εκτέλεση αυτόματης εκκίνησης VM στη συνεδρία 0, για να επιτρέπεται η εκτέλεση VMS ακόμα και όταν ένας χρήστης δεν είναι συνδεδεμένος (απενεργοποιημένος από προεπιλογή, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο)
 • Κεντρικός υπολογιστής macOS: Έριξε όλες τις επεκτάσεις πυρήνα. Το VirtualBox βασίζεται πλήρως στα πλαίσια hypervisor και vmnet που παρέχονται από την Apple τώρα. Προς το παρόν, η υλοποίηση στερείται λειτουργικότητας "Εσωτερικής Δικτύωσης". Αυτό θα δοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
 • Κεντρικός υπολογιστής macOS: Παροχή πακέτου προεπισκόπησης προγραμματιστή για συστήματα με CPU σιλικόνης Apple. Πρόκειται για μη υποστηριζόμενη εργασία σε εξέλιξη και είναι γνωστό ότι έχει πολύ μέτρια απόδοση.
 • Προσθήκες Linux Guest: Επανασχεδιασμένη λειτουργία αλλαγής μεγέθους οθόνης επισκέπτη, προστιθέμενη βασική ενσωμάτωση με ορισμένα περιβάλλοντα επιφάνειας εργασίας επισκέπτη
 • Συσκευές: Υλοποιήθηκε νέα υποστήριξη 3D με βάση το DirectX 11 (και το DXVK σε κεντρικούς υπολογιστές εκτός Windows)
 • Συσκευές: Προστέθηκαν εικονικές συσκευές IOMMU (παραλλαγή Intel και AMD)
 • Συσκευές: Προστέθηκαν εικονικές συσκευές TPM 1.2 και 2.0
 • Συσκευές: Οι συσκευές ελεγκτή USB EHCI και XHCI αποτελούν πλέον μέρος του βασικού πακέτου ανοιχτού κώδικα
 • EFI: Προστέθηκε υποστήριξη για Secure Boot
 • Εντοπισμός σφαλμάτων: Προστέθηκε πειραματική υποστήριξη για εντοπισμό σφαλμάτων επισκέπτη μέσω GDB και εξαιρετικά πειραματική υποστήριξη για εντοπισμό σφαλμάτων επισκέπτη μέσω KD/WinDbg

Επιπλέον, διορθώθηκαν και/ή προστέθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία:

 • OCI: Η λειτουργία δικτύωσης Cloud έχει βελτιωθεί για τοπικά VM, τώρα τα τοπικά VM θα μπορούσαν να συνδεθούν στο δίκτυο cloud
 • GUI: Βελτιωμένη συμπεριφορά της λίστας εικονικών μηχανών και διαφόρων εργαλείων που σχετίζονται με VM σε περίπτωση που επιλεχθούν πολλά στοιχεία
 • GUI: Στις διαθέσιμες πλατφόρμες, προστέθηκε μια νέα επιλογή για την απενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης του κεντρικού υπολογιστή
 • GUI: Επεξεργασμένες παγκόσμιες προτιμήσεις, ρυθμίσεις μηχανήματος και οδηγοί για βελτίωση της σταθερότητας και της χρηστικότητας
 • GUI: Βελτίωση του χειρισμού του ποντικιού σε θήκη πολλαπλών οθονών στην πλατφόρμα X11
 • GUI: Η μηχανή μεσαίας απαρίθμησης επεξεργάστηκε εκ νέου για τη βελτίωση της μονιμότητας
 • GUI: Το περιεχόμενο του δικτύου NAT μεταφέρθηκε από τις καθολικές προτιμήσεις στο παγκόσμιο εργαλείο Διαχείρισης Δικτύου
 • GUI: Το Extension Pack Manager μετακινήθηκε από τις καθολικές προτιμήσεις στα καθολικά εργαλεία
 • GUI: Βελτιωμένη συνολική προσβασιμότητα
 • GUI: Μετεγκατάσταση σε πρόσφατες εκδόσεις Qt.
Top Bottom