Ροή

Οδηγός: Παραδείγματα εντολών Linux cp

techne

Administrator
Joined
27 May 2010
Μηνύματα
1,149
Βαθμολογία
17
Points
38
Website
www.eltube.gr
Ενώ εργάζεστε σε ένα σύστημα Linux, η αντιγραφή αρχείων και καταλόγων είναι μια σημαντική εργασία που εκτελείται καθημερινά. Όλοι οι χρήστες χρειάζονται ένα απλό και εύκολο βοηθητικό πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούν να αντιγράψουν όλα τα αρχεία και τους καταλόγους τους. Για το σκοπό αυτό, το πιο κοινό βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών cp χρησιμοποιείται σε συστήματα UNIX και Linux.

Θα εξηγήσουμε την εντολή cp με μερικά παραδείγματα σε αυτό το άρθρο.

Βασική Σύνταξη της εντολής cp

Για να χρησιμοποιήσετε την εντολή cp, ακολουθήστε τη σύνταξη, η οποία δίνεται παρακάτω:

$ cp [ flags ] [ source-file ] [ destination-file ]

Το αρχείο προέλευσης μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα αρχεία και καταλόγους στην παραπάνω σύνταξη και το αρχείο προορισμού μπορεί να είναι μόνο ένα μεμονωμένο αρχείο ή ένας κατάλογος.

Σημαντική σημείωση: Ο χρήστης πρέπει να έχει άδεια ανάγνωσης σε ένα αρχείο προέλευσης κατά την αντιγραφή αρχείων και καταλόγων και ο χρήστης πρέπει να έχει άδεια εγγραφής στο αρχείο ή τον κατάλογο προορισμού. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί ένα σφάλμα "Απορρίφθηκε η άδεια".

Χρήση της εντολής cp

Υπάρχουν οι ακόλουθες χρήσεις της «εντολής cp» που θα εξηγήσουμε τώρα με μερικά παραδείγματα:

Αντιγράψτε το αρχείο στον τρέχοντα κατάλογο εργασίας

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο στον τρέχοντα κατάλογο, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο τερματικό:

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, εκτελώντας την παρακάτω εντολή για να μπορείτε να αντιγράψετε ένα test_file.txt στο backup_file.txt:

$ cp test_file.txt backup_file.txt

Αντιγράψτε το αρχείο σε άλλο κατάλογο

Για να αντιγράψετε το αρχείο σε άλλο κατάλογο, ορίστε μια απόλυτη ή σχετική διαδρομή καταλόγου του προορισμού.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, για να αντιγράψετε το test_file.txt στον κατάλογο /lookup, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:

$ cp test_file.txt /lookup

Στην παραπάνω εντολή, το αρχείο αντιγράφεται με το ίδιο αρχικό όνομα αρχείου. Εάν θέλετε να αντιγράψετε το αρχείο με διαφορετικό όνομα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω εντολή:

$ cp test_file.txt /lookup/newtest_file.txt

Η παραπάνω εντολή θα αντιγράψει το αρχείο με νέο όνομα 'newtest_file.txt' στον καθορισμένο προορισμό.

Αντιγράψτε τους καταλόγους σε άλλον κατάλογο

Χρησιμοποιώντας την επιλογή '-R' ή '-r', μπορείτε να αντιγράψετε όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των υποκαταλόγων, σε έναν άλλο κατάλογο.

Παράδειγμα

Στο παρακάτω παράδειγμα, αντιμετωπίζουμε το personal_directory στον official_directory:

$ cp -R personal_directory official_directory

Εάν θέλετε να αντιγράψετε μόνο αρχεία και όλους τους υποκαταλόγους αντί για τον κατάλογο προέλευσης, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή με την επιλογή '-RT':

$ cp -RT personal_directory official_directory

Η παραπάνω εντολή θα αντιγράψει το περιεχόμενο του καταλόγου, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρυφών αρχείων αντί του ίδιου του καταλόγου.

Αντιγράψτε πολλά αρχεία σε διαφορετικούς καταλόγους

Χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή, μπορείτε να αντιγράψετε πολλά αρχεία σε διαφορετικούς καταλόγους:

$ cp test_file.txt personal_directory test_file1.txt official_directory

Εντολή cp Linux με επιλογές

Οι ακόλουθες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την εντολή cp για να αντιγράψετε ένα αρχείο διαφορετικά:

Εάν υπάρχει το αρχείο προορισμού, τότε το αρχείο θα αντικατασταθεί από προεπιλογή. Η χρήση της σημαίας '-n' με την εντολή cp μας λέει να μην αντικαταστήσουμε ένα ήδη υπάρχον αρχείο.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή 'i' για να δημιουργήσετε δυναμικά το μήνυμα για επιβεβαίωση.

$ cp -i test_file.txt test_file1.txt

Εάν θέλετε να αντιγράψετε μόνο ένα αρχείο στον προορισμό, εάν δεν υπάρχει ήδη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή με την επιλογή '-u':

$ cp -u test_file.txt test_file1.txt

Για να διατηρήσετε την ιδιοκτησία και τις χρονικές σημάνσεις ενός αρχείου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή με την επιλογή '-v':

$ cp -v test_file.txt test_file1.txt

Συμπέρασμα

Έχουμε εξηγήσει την εντολή cp χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά παραδείγματα σε αυτό το άρθρο. Επιπλέον, εξηγήσαμε επίσης πώς να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές επιλογές με την εντολή cp για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω επιλογές με την εντολή cp, αντιγράφετε αρχεία και καταλόγους σε διαφορετικές τοποθεσίες στο σύστημα Linux σας. Είμαι βέβαιος ότι τώρα έχετε καλή γνώση σχετικά με την εντολή cp και τη χρήση της.
 
Top Bottom