Ροή

Οδηγός: Πώς Δημιουργείτε ένα Site Apache Virtual Hosts στο Debian 11

techne

Administrator
Joined
27 May 2010
Μηνύματα
1,157
Βαθμολογία
24
Points
38
Website
www.eltube.gr
Πριν προχωρήσετε σε οτιδήποτε, συνιστάται να ενημερώσετε το αποθετήριο του Debian 11 χρησιμοποιώντας την εντολή:

Code:
$ sudo apt update

Apache-Virtual-Host-1.png

Μόλις ενημερωθούν όλα τα πακέτα, εγκαταστήστε τον διακομιστή apache στο Debian 11 χρησιμοποιώντας την εντολή:

Code:
$ sudo apt install apache2 -y

Apache-Virtual-Host-2.png

Για να ελέγξουμε την έκδοση του εγκατεστημένου διακομιστή Apache, θα περιηγηθούμε στο όνομα κεντρικού υπολογιστή στο πρόγραμμα περιήγησης, αν δεν γνωρίζουμε το όνομα κεντρικού υπολογιστή, εκτελέστε την εντολή:

Code:
$ hostname -I

Apache-Virtual-Host-3.png

Τώρα αντιγράψτε και επικολλήστε το 192.168.18.201 στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας, (αυτή η διεύθυνση μπορεί να διαφέρει στην περίπτωσή σας)

Apache-Virtual-Host-4.png

Τώρα, μόλις επιβεβαιωθεί ότι ο διακομιστής Apache έχει εγκατασταθεί με επιτυχία, θα ελέγξουμε την κατάστασή του χρησιμοποιώντας την εντολή systemctl:

Code:
$ sudo systemctl status apache2

Apache-Virtual-Host-5.png

Η υπηρεσία του διακομιστή Apache εκτελείται ήδη εάν δεν βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας, μπορούμε να τη διαχειριστούμε χρησιμοποιώντας την εντολή systemctl για εκκίνηση, διακοπή και επανεκκίνηση. Ο διακομιστής Apache έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί διαφορετικούς ιστότοπους χρησιμοποιώντας ένα μόνο μηχάνημα, επομένως για περισσότερη διευκρίνιση, θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα και θα δημιουργήσουμε ένα δείγμα τομέα με το όνομα mydomain.com, αλλά μπορείτε να επιλέξετε το δικό σας όνομα. Για να γίνει αυτό, θα δημιουργήσουμε πρώτα έναν κατάλογο στη διαδρομή του /var/www/mydomain.com

Code:
$ sudo mkdir -p /var/www/my_domain.com

Apache-Virtual-Host-6.png

Τώρα θα αλλάξουμε τα δικαιώματα πρόσβασης του καταλόγου, ώστε ο καθένας να έχει πρόσβαση σε αυτόν εκτελώντας την ακόλουθη εντολή:

Code:
$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/my_domain.com
$ sudo chmod -R 755 /var/www/my_domain.com

Apache-Virtual-Host-7.png

Τώρα θα ανοίξουμε το αρχείο HTML χρησιμοποιώντας τον nano editor και θα γράψουμε κάποιο κείμενο σε αυτό για να στείλουμε κείμενο στον τομέα www.mydomain.com:

Code:
$ sudo nano /var/www/my_domain.com/index.html

Apache-Virtual-Host-8.png

Τώρα μόλις ανοίξει το αρχείο αντιγράψτε το κείμενο από κάτω και επικολλήστε το εκεί.

Code:
<html>
 <head>
  <title>Καλώς ήρθατε στη σελίδα my_domain.com!</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Συγχαρητήρια! Ο διακομιστής my_domain.com πέτυχε!</h1>
 </body>
</html>

Apache-Virtual-Host-9.png

Αποθηκεύστε το αρχείο πατώντας CTRL+S και μετά βγείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας πατώντας CTRL+X.
Μετά από αυτό, δημιουργήστε ένα εικονικό αρχείο κεντρικού υπολογιστή που θα εξυπηρετεί τα περιεχόμενα του διακομιστή, για το σκοπό αυτό ανοίξτε το αρχείο ξανά χρησιμοποιώντας τον nano editor:

Code:
$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/my_domain.com.conf

Apache-Virtual-Host-10.png

Code:
<VirtualHost *:80>
  ServerName my_domain.com
  ServerAlias www.my_domain.com
  ServerAdmin [email protected]
  DocumentRoot /var/www/my_domain.com

  <Directory /var/www/my_domain.com>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/my_domain.com-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/my_domain.com-access.log combined
</VirtualHost>

Αποθηκεύστε το αρχείο πατώντας CTRL+S και μετά βγείτε από το πρόγραμμα επεξεργασίας πατώντας CTRL+X και φορτώνοντας ξανά τη νέα διαμόρφωση χρησιμοποιώντας την εντολή systemctl:

Code:
$ sudo systemctl reload apache2

Apache-Virtual-Host-12.png

Τώρα ενεργοποιήστε τον εικονικό κεντρικό υπολογιστή χρησιμοποιώντας την εντολή:

Code:
$ sudo a2ensite my_domain.com.conf

Apache-Virtual-Host-13.png

Απενεργοποιήστε την προεπιλεγμένη διαμόρφωση του διακομιστή Apache εκτελώντας την εντολή:

Code:
$ sudo a2dissite 000-default.conf

Apache-Virtual-Host-14.png

Τώρα για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις, φορτώστε ξανά το apache2 χρησιμοποιώντας την εντολή systemctl:

Code:
$ sudo systemctl reload apache2

Apache-Virtual-Host-15.png

Για να ελέγξουμε εάν ο εικονικός κεντρικός υπολογιστής Apache έχει ρυθμιστεί ή όχι, θα εκτελέσουμε μια δοκιμαστική εντολή:

Code:
$ sudo apachectl configtest

Apache-Virtual-Host-16.png

Το OK θα εμφανιστεί στην έξοδο που σημαίνει ότι η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
 
Last edited:
Top Bottom